Omslaget til boka Støtte og kontaktHeftet er skrevet av sosionomene Ingvild Kristiansen og Marit Linnerud Egeland som i dag jobber ved Jæren distriktspsykiatriske senter. Deres bakgrunn for å skrive heftet er et mangeårig samarbeid på dette fagfeltet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale instanser som sosialkontor, barneverntjenester, kulturtjenesten og psykiatritjenester.

Opplysningsheftets målgrupper er medarbeidere i 1. og 2. linjetjenesten, brukere, familier og støttekontakter.

Innhold i heftet

Forfatterne beskriver prosessen i støttekontaktarbeidet gjennom 8 faser. Den første delen gir et faglig grunnlag for forståelsen av sosial kontakt og tilknytning. Her vises støttekontaktarbeidets unike muligheter til  å styrke brukernes aktivitet og deltakelse på ulike arenaer. Videre beskrives hvordan tiltaket støttekontakt kan møte brukernes behov for å utvikle ferdigheter innen kommunikasjon, selvstendighetstrening og sosial kompetanse.

I den andre delen av heftet fokuseres det på temaer knyttet oppfølgning og veiledning av støttekontakter.

Det faglige støttekontaktarbeidet illustreres godt gjennom case hvor heftes teoretiske grunnlag knyttes til realistisk praksis.

Heftet er utgitt av Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning og kan bestilles her.