bildeKristin Hatmosø er saksbehandler ved tildelingskontoret i Kristiansund kommune. Hun har 260 brukere som trenger støttekontakter.

I løpet av de senere årene har det blitt arbeidet aktivt for å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. De legger derfor vekt på å sikre brukerne av tjenesten valgmuligheter innenfor følgende hovedløsninger individuell støttekontakt, deltakelse i en aktivitetsgruppe eller et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon. Utganspunktet er brukerens ønsker og behov.

I likhet med veldig mange andre kommuner og bydeler erfarer Kristiansund at det er ekstra utfordrende å finne individuelle støttekotakter til brukere over 60 år, og særlig menn. Hatmosø forteller at hun ønsker seg flere oppdragstakere som Tor Røkkum. Han er idag individuell støttekontakt for to brukere.

I bladet "Vi over 60" ble Tor nylig intervjuet sammen bilde 2med Jan Erik Naalsund. De setter stor pris på de ukentlige aktivitetene de gjør sammen noen timer hver uke.

Hele reportasjen kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad