Bilde av heftet Ulike fritidsaktiviteter

I brosjyren "Ulike fritidsaktiviteter" er over 100 ulike fritidsaktiviteter, flott og informativt, beskrevet i bilder.

Brosjyren selges til selvkost. Ved bestilling, send en e-post til Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser hvor du opplyser om adressen brosjyrene skal sendes til, kontaktperson, antall brosjyrer og fakturaadresse.


Brosjyren "Ulike fritidsaktiviteter"

22 sider

Pris pr. stk. 4,50

Portokostnader tilkommer.


Brosjyren kan du laste ned gratis her: Ulike fritidsaktiviteter.pdf