Sammen om det gode livVeilederen er skrevet på en enkel måte og synliggjør en prosess for hvordan en kan legge grunnlag for å utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk.  

Frivillige gjør en viktig innsats i alle norske lokalsamfunnet, og er en uvurderlig ressurs som det må tilrettelegges for gjennom å finne frem til virkemidler som gjør det enkelt å være frivillig. Kommunen har her en viktig rolle som en støttespiller og likverdig partner for frivillige. Frivillige skal ikke utføre offentlige tjenester på bakgrunn av trange budsjetter, men samhandling med frivillige organisasjoner og lag er bl.a. helt nødvendig i arbeidet med å videreutvikle støttekontakttjenesten.

Veilederen synliggjør på en god måte frivillig sektors egenart, og hvorfor frivillige er så viktig for lokalsamfunnet. Deretter viser den eksempel på en prosess for hvordan man kan gå frem for å legge grunnlag for økt samhandling i kommune til beste for alle.
Veilederen kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad