Klart det gårKursopplegget kan lastes ned her.

Friluftsrådenes Landsforbund kan gi støtte til gjennomføring av kurs takket være en bevilgning fra Direktoratet for naturforvaltning.

 FL - logo