Henning WarloeI innledningen til kulturplanen skriver Kulturbyråd Henning Warloe at Kultursatsingen for utviklingshemmede i Bergen kommune skal videreutvikles. Kulturbyråden mener det er viktig at kunst- og kulturlivets ressurser gjøres bedre tilgjengelig for utviklingshemmede mennesker og likeledes at kulturinstitusjoner i Bergen bør utvikle sin politikk og sin virksomhet til òg å omfatte denne publikumsgruppen.

Warloe påpeker at det ikke finnes noen nasjonal plan eller regionale føringer som sikrer kulturtilbud for utviklingshemmede. 
- Bergen kommunes kulturplan for utviklingshemmede kan derfor sies å representere et viktig bidrag til den videre utviklingen av fagområdet, ikke bare kommunalt og regionalt, men også nasjonalt. Som kulturbyråd ser jeg frem til nye gode kunst- og kulturtilbud og økt deltakelse for alle utviklingshemmede i Bergen skriver Warloe i forordet til planen.

Hele kulturplanen kan du lese her.

Av Rune Øyen