NAKU har utviklet et nytt verktøy hvor målsetningen er å legge bedre tilrette for å skape godt livsinnhold for voksne Deltagelse og opplevelsesplanmennesker med omfattende funksjonsnedsettelser.

Verktøyet er utarbeidet som en plan som retter søkelyset mot hvordan en som tjenesteyter kan bidra til å sikre muligheten for deltakelse og opplevelser.

I planen vektlegges tjenesteyters rolle for å sikre god kvalitet på det viktige arbeidet med å sikre økt brukerstyring som handler i stor grad om nærpersoners evne og vilje til å tilrettelegge. Planen som heter "Deltagelses og opplevelsesplaner" kan du lese her.

Av Rune Øyen