Bilde av forsiden på bladet UtviklingNAKU har et nasjonalt ansvar for å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for utviklingshemmede, og hovedmålgruppen er kommunalt ansatte. Kompetansemiljøet skal bidra til at kommunalt ansatte kan dra nytte av erfaringer i andre kommuner og av tilgang på forskning og fagutvikling ved høgskoler og universitet.

Bladet er temabasert og du kan få det tilsendt gratis ved å kontakte naku@hist.no.

Tidligere utgaver av magasinet Utvikling kan du lese elektronisk her:
http://naku.no/sites/default/files/utviklingnr1_2016.pdf