Deltakere på tur- og treningskompiskurs. Jubel ved frisbeegolfkurven.Opplegget var et ledd i kampanjen for å få flere støttekontakter i forbindelse med regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede 1990 - 93 og 1994-1997. Hovedinnholdet i flermedieopplegget er rettet mot støttekontaktarbeid i forhold til funksjonshemmede generelt. Det har vist seg at sammen med DVD-en kan heftene  med mange eksempler og intervjuer, brukes til opplæring av støttekontakter generelt, uansett hvem støttekontaktene skal arbeide i forhold til. DVD-en egner seg også som utgangspunkt for gruppeveiledning.

Etter at NFU gikk inn i VOX , overtok Kristin Andresen Soldal rettighetene og salget av hele flermedieopplegget “Bli støttekontakt” som består av:

Temahefte  1  

Bli støttekontakt, skrevet av Kristin Andresen Soldal og journalist Oddvar Soldal. Utgaven fra 2002 er oppdatert i forhold til gjeldende lovverk. Heftet er i første rekke skrevet for potensielle støttekontakter som vil vite mer om hva arbeidet kan gå ut på. Det brukes av kursdeltakere i kommunene eller av elever i videregående skoler eller folkehøgskoler som har støttekontaktarbeid som valgfag.

Temahefte 2

Støttekontakter som ressurs - organisering og veiledning, skrevet av Kristin Andresen Soldal. Dette heftet er beregnet for kommuneansatte og andre som organiserer, rekrutterer og veileder støttekontakter.

Temahefte 3

Kurslederhefte gir råd om hvordan en kan ta i bruk DVD-en og arrangere kurs for støttekontakter. Det kan også være nyttig i forhold til gruppeveiledning. Heftet er skrevet av Stein Gulbrandsen som var ansatt ved NFU

Bli støttekontakt (DVD) består av 13 korte videoprogrammer. Det er seks portretter av mennesker med ulike funksjonshemminger og deres støttekontakter. Dessuten er det fire dramatiserte situasjoner som kan være utgangspunkt for diskusjoner og gruppearbeid enten i forbindelse med opplæring eller som utgangspunkt for gruppeveiledning. Det er også eksempler på organisering og veiledning. Bjørn Skaar ved Spesiallærerhøgskolen, Universitetet i Oslo er ansvarlig for manus og regi.

Kristin Andresen Soldal kan gjerne kontaktes.
Adresse: Kyrhagen 32, 5610 Øystese.
tlf 56555429 / 55587903
E-post:kristin.soldal@hib.no

Bestillingsark for hele opplæringspakken, ulike temahefter og DVD/Video kan hentes her.