Article image

I Alta kommune har det vært rutine at de ber om politiattest fra personer som engasjeres innenfor støttekontakttjenesten. I noen tilfeller har man stilt spørsmål om dette er nødvendig da støttekontakter i hovedsak er å oppfatte som oppdragstakere, de er ikke fast ansatt. Problemstillingen ble derfor sendt til Helse- og omsorgsdepartementet, og de skriver i sitt svarbrev:

- Kravet til politiattest gjelder etter departementets vurdering enhver som yter tjenester til barn eller utviklingshemmede, herunder støttekontakter, avlastingspersoner eller lignende tjenesteytere, enten de er ansatt i kommunen eller private som yter slike tjenester på vegne av kommunen"

Svarbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Alta kommune kan du lese i sin helhet her.

Mer informasjon om bruk av politiattester finner du her.

Av Rune Øyen