- Vi er en kommune i vekst. Det merkes på antall søknader om støttekontakt. Det sier Guro Ekrem Wormdal, som er støttekontaktleder i Orkdal.

Bilde av Guro Wormdal

Guro Wormdal (Foto: Hanne Løkås Veigård)

Under 18
Hun begynte selv som støttekontakt allerede da hun gikk på ungdomsskolen, og synes det er helt greit å rekruttere støttekontakter som er under 18 år.
- I utgangspunktet sier vi jo at støttekontakter skal være over 18 og ha førerkort. Men for å lykkes med arbeidet er det viktig med en god match mellom bruker og støttekontakt. Mange av brukerne går på ungdomsskole og videregående. Da er det fint med en noenlunde jevnaldrende fritidsassistent, sier hun.
På Follo videregående skole har det blitt populært å jobbe som støttekontakt/fritidsassistent.
- Ja, det ser ut til å ha spredd seg i miljøet, og det er vi glade for. Om vi rekrutterer fritidsassistenter i første klasse på videregående, vet vi at vi stort sett har dem i tre år. Da får det heller våge seg at de i begynnelsen trenger sjåfør hvis de skal ha brukerne med på noe som krever transport, sier hun.

Sosial trening
- Hva kjennetegner en god støttekontakt?
- At han/hun er fleksibel, har genuint lyst til å yte denne tjenesten, er nysgjerrig og glad i folk, sier hun.
Orkdal kommune organiserer stadig mer av støttekontakttilbudet i grupper.
- Å ikke kunne de sosiale spillereglene når du begynner på ungdomsskolen leder lett til ensomhet. Mange av brukerne har behov for å lære seg å omgås jevnaldrende. De trenger å trene på å være ute blant folk, se hvordan samfunnet fungerer og lære seg hva ting koster, for eksempel. Å møtes i grupper blir også mer fast og stabilt; det trenger disse brukerne, sier Wormdal.
Hun har eksempler på at det å delta i grupper har lagt grunnlag for private vennskap.
- Terskelen for å ta initiativ blir lavere når man har lært seg kodene, sier hun.

Brukerhåndbok
Guro Wormdal har ledet arbeidet med en brukerhåndbok for alle som arrangerer fritid for andre.
- Den skal ligge på nettstedet fritidforalle.no og være en idé- og kunnskapsbank, med oppdatert lovverk, maler for timelister, tips til organisering av aktivitetsgrupper og annet som er nyttig for den som vil oppdatere seg. Tjenestene rundt omkring i landet er gode på ulike ting. Vi har hentet inspirasjon og idéer «overalt», sier hun.

Stramt budsjett
- Planer framover?
- Vi forventer økt etterspørsel fra eldre innbyggere. Folk bor hjemme lengre, og stadig flere i denne aldersgruppen trenger hjelp for å opprettholde et sosialt liv, sier hun.
Hun avslutter med et hjertesukk:
- Støttekontakttjenesten er lovpålagt. Antall brukere øker, men budsjettet er det samme. Vi forsøker å søke støtte hos lag og foreninger til faste aktiviteter som turmarsj og nyttårsfest, men har lite å rutte med. Jeg tror ikke politikere og beslutningstakere skjønner hvor viktig dette er, sier hun.

Kontakt: guro.wormdal@orkdal.kommune.no
Tlf. 72 47 19 56