- En støttekontakt er en brobygger. Målet er at brukeren skal få en meningsfull fritid sammen med andre.

Kristin Hovde

Mye felles

Aktiv Fritid holder til i Kristiansands nye svømmehall Aquarama. Her er de samlokalisert med treningsfasiliteter og ulike tilbud innen folkehelse.
- I samme bygg eller som nære naboer finner du frisklivssentralen, fritidsetaten, arbeidsforberedende tiltak, aktivitetssenteret Energiverket og oss i Aktiv Fritid, i tillegg til de kommersielle tilbudene i Aquarama. Å være i et folkebad gir helt andre muligheter enn å sitte bak låste dører i et NAV-bygg med sikkerhetsvakter, sier hun.
Personalet har begynt å samles til frokostmøter, og får stadig aha-opplevelser av hvor mye de har felles.
- Vi opplever ingen konkurranse mellom tjenestene. Tvert imot ser vi gunstige ringvirkninger og synergier, og unner hverandre suksess, sier Hovde.

Bilde av Kristin Hovde

Kristin Hovde, vikarierende avdelingsleder for enheten Aktiv Fritid i Kristiansand kommune (Foto: Hanne Løkås Veigård)

Varige nettverk

Kristiansand kommune har 85.000 innbyggere. Tjenesten Aktiv Fritid har seks årsverk og rundt 500 brukere.
- Vi gir bistand til både barn, unge og voksne. Støttekontakt er en lovpålagt tjeneste. Man må søke om å få tjenester, ut fra et hjelpebehov. Det handler ofte om å være sosialt isolert og ha vanskeligheter med å komme i kontakt med andre. Vi er opptatt av normalisering og å hjelpe brukeren til å bygge varige nettverk, sier Hovde.

Hensiktsmessige grupper

Aktiv Fritid arbeider bevisst for å møte brukerne i grupper framfor én-til-én-kontakt mellom bruker og støttekontakt.
- Vi har svært god erfaring med grupper. For eksempel har vi en vennegruppe for unge gutter, som hadde en ganske lik livssituasjon. De satt mye alene på gutterommet med pc-spill. Noen av dem hadde sosial angst. En støttekontakt gikk inn som leder av vennegruppen, og sammen utforsket gruppen ulike aktiviteter. Etter et års tid begynte guttene å møtes også utenom de organiserte treffene, forteller Kristin Hovde.
Hun trekker også fram en annen solskinnshistorie:
- En mann fra Afghanistan hadde det veldig vanskelig, med psykiske problemer, isolasjon og passivitet. Da han fikk treningskontakt kom han i gang med kampsport. Det ene ledet til det andre. Han fikk flere venner gjennom kampsporten, begynte å delta i andre aktiviteter og er nå i jobb, forteller Hovde.

Store endringer

Hun sier støttekontakttjenesten arbeider helt annerledes nå enn for få år siden.
- Først og fremst har vi høstet veldig gode erfaringer med å organisere tjenestene i grupper. Nå er alt samlet i én tjeneste, mens det tidligere var spredt over hele byen. Brukerne vet hvor de kan få hjelp. Alle som arbeider i tjenesten har dessuten lik lønn.
- Ditt beste råd til andre som vil revitalisere sin støttekontakttjeneste?
- At man samler alt på ett sted og tenker utover tradisjonell støttekontakt. Grupper har som sagt vist seg å være veldig gunstig, sier hun.
- Planer framover?
- Vi fortsetter som før, med målet om å gi rett tjeneste til rett tid. Men vi vil ha enda sterkere fokus på barn og unge, særlig de som kommer fra risikoutsatte hjem. Overvekt hos barn er også en problemstilling som vi må jobbe mer med.

Les mer på www.kristiansand.kommune.no

Kontakt: kristin.hovde@kristiansand.kommune, tlf. 48 05 09 21