Leisure.. Illustrasjon Utfordringene for mennesker med en nedsatt funksjonsevne er forskjellige. For noen kan dette handle om fjerning av fysiske barrierer som en trapp, mens det for andre med en nedsatt funksjonsevne handler om behov for en ledsager eller tilrettelegger for å få virkeliggjort en slik deltakelse.  I mange sammenhenger kan kommunene bare få dette til i et samarbeid med idrettslag, sangkor, klatreklubb og lignende.

Erfaringer knyttet til bruk av metoden Fritid med bistand fra norske kommuner ble brukt som et eksempel på hvordan en på en systematisk måte kan sikre dette gjennom skreddersydde løsninger som tar utgangspunkt i den enkelte sine ønsker, behov, forutsetninger og drømmer.

Presentasjonen på forskerkonferansen arrangert av nettverket Nordic Network on Disability Resarch i Nyborg i Danmark tok utgangspunkt i et paper som du kan lese her.