Petter KramåsFor de som har mye hjelp hjemme i form av praktisk bistand og opplæring, kan det synes som det er en tendens: Mange kommuner ønsker å kutte støttekontakttilbudet helt ut. I stedet legges det opp til at ansatte som yter tjenester i form av pratisk bistand og opplæring også kan være de som skal bistå med tilrettelegging av en meningsfull fritid skriver Kramås i en artikkel. 

Artikkelen "Støttekontakt - ikke så nøye?" kan du lese her.

Artikkelen er ikke tidligere publisert.

Av Rune Øyen