Elisabeth LarsenLarsen har lang yrkeserfaring fra barnevern og barnepsykiatri. Hun er i dag ansatt ved Høgskolen i Oslo og er stipendiat ved NTNU.

Artikkelen "Støttekontakt og besøkshjem fra barnevernet - foreldre opplever bedre mestring" tar utgangspunkt i hennes arbeid med avhandlingen som har fokus på barns og foreldres erfaringer med støttekontakt og besøkshjem.


Artikkelen kan leses her.