NotabeneIdrett er hovedtema i første nummer i bladet Notabene, som utgis av Statens råd for funksjonshemmede. Her rettes søkelyset på hva som har skjedd etter at Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund ble nedlagt for to år siden, og at særforbundene i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité overtok ansvaret for idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser. 

Hvordan har det gått?
Står alle dører inn til klubber og arenaer åpne for alle?
Er funksjonshemmede blitt en integrert del av den store idrettsfamilien?
Var det bedre den gang mennesker med funksjonsnedsettelser var organisert i egne forbund?
Dette er noen spørsmål som tas opp i siste nr som kan
leses her.