"Det gør ikke noget, at Nikolaj er lidt anderledes. Vi møtes der hvor han er."speider gutt stort

Ordene kommer fra speiderleder Tim i en artikkel i tidsskriftet Social Fokus. Tidsskriftet gis ut av Servicestyrelsen i Danmark som gjennom flere år har arbeidet aktivt for å sikre flere mennesker med en funksjonsnedsettelse deltakelse frivillige organisasjoner.

Cathrine Lindberg som arbeider som handicapchef i Servicestyrelsen skriver i en leder i samme nummer av tidsskriftet at Nikolaj og hans speiderkamerater er et godt eksempel på at alle barn kan profilere på å leke og lære sammen med andre, som ikke er helt lik dem selv. Hun minner også om at inkludering handler om å gi mulighet til å være en del av fellesskapet med de behov og ressurser den enkelte har.

Artikkelen om Nikolaj kan du lese på side 12.

Av Anders Midtsundstad