Anders - om nettstedetNordisk Sosialhøgskolekomite sin konferanse ”Fremtidens utdanninger i sosialt arbeid” i 2009, etterlyste Anders Midtsundstad en langt tydligere profilering innen sosialarbeiderutdanningene av den kunnskap som trengs for å sikre flere mennesker en meningsfull fritid. Dette gjelder både innenfor grunnutdanningen og relevante videreutdanninger.

Midtsundstad la vekt på at i arbeidet med å tilrettelegge fritid for andre kreves den en økt kompetanse. I kommunene trengs det fagpersoner, som har kunnskap om hva som tilbys på fritidsarenaen i nærmiljøet, som har veiledningskompetanse av ikke-profesjonelle, og kompetanse i bruk av ulike arbeidsmetoder. Tjenestene som tilbys bør sikre den som trenger hjelp og støtte, mulighet til å ta et grep over sin egen livssituasjon. I denne sammenheng handler dette om valg av fritidsaktivitet og veivalgene frem til deltakelse i en aktivitet.

Paperet som ble presentert kan du lese her.  

Av Rune Øyen