I tråd med målsetningene i Stortingsmeldingen nr 25 (2006-2007) utfordres kommunene til å sette enkeltmennesket i sentrum. Det må Ringer i v..legges større vekt på mangforld og brukerinnflytelse i støttekontakttjenesten. 

På den 2. nasjonale konferansen til Norsk nettverk for forskning om funksjonshemmede presenterte Anders Midtsundstad erfaringer fra samarbeid med frivillige organisasjoner i forhold til inkludering av mennesker med ulike bistandsbehov.

Paperet kan leses her.