Kristin Soldal#

Fagartikkelen som tidligere er publisert i fagtidsskriftet Embla nr 6 i 2005 kan leses her.