Tone Pernille Østern
I artikkelen "Kroppen som agenda for identitet, Kultur, politikk og mangfold" tar Østern utgangspunkt i erafringer fra danseprosjektet Danselaboratoriet.

Denne artikkel er tidligere trykket i tidsskriftet På Spissen.nr 1. 2008.
Artikkelen kan du lese her.

Mer informasjon om Danselaboratoriet kan du finne her