FOMS har i over 30 år arbeidet som en riksdekkende ideell yrkes- og interesseforening i Sverige. Deres målsetning er å støtte tjenestemenn og andre med interesse for fritids-, rekreasjons- og kulturspørsmål for personer med funksjonsnedsettelser.

Foreningen arbeider for :

  • Retten til rådgivning, utdannelse og støtte for å kunne ville og håndtere sin fritid på egen hånd.
  • Bedre tilgjengeligheten til informasjon, lokaler, miljøer og virksomheter.
  • Spesialtilpasning av tilgjengelig teknikk og hjelpemidler.
  • Gi et tilbud til de som ikke kan ta del av samfunnets tilbud innenfor fritid, kultur og rekreasjon.

Organisasjonen har et  sentralt styre og 5 regionale nettverk.

Mer informasjon om denne foreningen kan du lese her.