Øverby Helsesportsenter med prosjektleder Roger Vestrum har en tydelig rolle i å utarbeide lavterskelmodeller for fysisk aktivitet.

Effekten av fysisk aktivitet er formidabel, og godt dokumentert gjennom aktivitetshåndboken. Ine Wigernæs, folkehelsekoordinator i region Valdres ser en stor samfunnsutfordring; vi må forebygge mer for å reparere mindre. Verktøyet er enkelt, men systemene mangler. Det er fortsatt enkelt å få hundretusenvis av kroner for å studere fysisk aktivitets innvirkning på mikrobiologiske komponenter i kroppen, men vanskelig å få noen kroner til å bygge opp et system for å iverksette tiltak.

Gjennom folkehelseprogrammet Opplandsresepten, har man lagt et utmerket fundament som treningskontaktene kan bli en del av og bygges videre på. Treningskontaktmodellen forankres inn nærliggende ordninger som støttekontakttjenesten, skoler, fysiotek, idrettslag og andre frivillige lag og foreninger.

Når treningskontaktmodellen ligger under folkehelseprogrammet i Oppland er det viktig at det har et helsefremmende fokus. Helsefremming og primærforebygging ligger på det generelle plan, og en helhetlig helseforståelse må integreres via kurset og ut mot treningskontaktenes daglige utøvelse. Treningskontaktmodellen er ingen breddesatsing, men retter seg mot den gruppa som ikke kommer i gang v.h.a andre mindre ressurskrevende løsninger.

Selve treningskontaktkurset fungerer også som et samarbeid mellom ulike Informasjonsbrosjyrenfolkehelseaktører lokalt og sentralt i fylket. Kurset har en varighet på 12 timer og er som oftest delt opp over tre kvelder.

Første kvelden er en teoridel omkring helsefremmende arbeid og endringsarbeid, og blir ledet av Øverby Helsesportsenter.

Kveld to er en aktivitetskveld som instruktører fra Oppland Idrettskrets holder.

Ved kveld tre er det kommunal forankring som står på programmet. Lokale koordinatorer og samarbeidspartnere blir presentert og deltagerne får oversikt over hvilke aktiviteter som foregår i lokalsamfunnet.

Her kan du lese prosjektets informasjonsbrosjyre og prosjektskissen.