Kvinnherrad 001Kvinnherad kommune har mottatt kr 1.650.000.- i prosjektmidler til prosjektet "Aktiv fritid for alle" som er knyttet til kommunalt rusarbeid og bruk av arbeidsmetoden Fritid med Bistand (FmB).

Midlene er lønnsmidler som gir kommunen mulighet til å ansette tre årsverk som primært skal styrke arbeidet med å sikre risikoutsatt ungdom og unge viksne med rusrelaterte utfordringer blir loset inn i selvvalgte ordinære fritidsorganisasjoner. Prosjektet blir også viktig for å styrke støttekontakttjenesten for flere i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Det må søkes midler årlig, men Fylkesmannen har gitt uttrykk for at dette må sees på som et langsiktig prosjekt i tråd med kommunens søknad slik at dette kan planlegges videreført i 3 til 4 år.

Kommunen inviterte nylig til et informasjonsmøte for å informere om prosjektet og metoden Fritid med Bistand.  Over 30 personer kom for å få informasjon, men også for å kunne gi innspill.  Virksomhetsleder Kjell Sigbjørn Røssland benyttet også anledningen til å fremheve innsatsen til Ingvild Marie Hilde. Hun startet som fagansvarlig for støttekontakttjenesten for voksne for litt over et år siden, og fikk samtidig ja til å starte på videreutdanningen "Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige" i 2010.  Røssland fortalte videre om en engasjert medarbeider som tidlig i studiet ble opptatt av arbeidsmetoden Fritid med Bistand, og det var derfor ikke vanskelig å få han med på å søke om midler til et prosjekt hvor en kunne implementere bruk av metoden når Hilde synliggjorde muligheten for å kunne gjøre dette gjennom Ingvilds oppgave.

Av Anders Midtsundstad