VennerStokke arbeider selv i Barne- og avlastningstjenesten i Stjørdal kommune i Nord-Trønderlag. Her er de opptatt av å følge sine brukere på fritidsaktiviteter i frivillige organisasjoner og i fritidsgrupper de organiserer selv.

Studentoppgaven som ble skrevet som eksamensoppgave på videreutdanningen «Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige» i 2013 kan du lese her

Av Anders Midtsundstad