Samarbeidet kom i stand etter intiativ fra Røde Kors besøkstjeneste som hadde mange frivillige som ønsket å yte en innsats. Besøkstjenesten hadde tradisjonelt drevet sin aktivitet i stor grad rettet inn mot beboere på alders- og sykehjem. Flere av de frivillige hadde et ønske om å prøve en annen måte å hjelpe andre på. Når  henvendelsen kom manglet Kristiansund kommune støttekontakt til flere voksne mennesker i alderen 50-70 år med psykiske lidelser.  

Kristin Hatmosø tok i 2008 videreutdanningen ”Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige”. I sin eksamensoppgave tok hun utgangspunkt i dette samarbeidet.

Oppgaven kan leses her.