Marit Winsjansen tar utgangspunkt i bruk av arbeidsmetoden Fritid med bistand. Hun legger vektRoing på at deltakelse i fritidsaktiviteter kan gi den enkelte muligheter til å utvikle sine evner, oppleve mestring og kjenne på en økt livsglede. Hun synliggjør også det sosiale aspektet ved fritidsaktiviter som gir grunnlag for at venneskap og nettverk mellom mennesker som har en felles interesse. Dette er relasjoner som hun mener kan bidra til å øke følelse av tilhørighet og normalitet i et liv som tidligere var preget av marginalisering.

Hele fordypningsoppgaven kan du lese her.