I prosjektet «Aktive seniornettverk» har metoden Aktive Sammen blitt utviklet. Metoden viser hvordan kommuner i samarbeid med frivillige organisasjoner kan bidra til å støtte enkeltpersoner i å opprettholde og etablere tilhørighet i sosiale nettverk.

I Vennesla bruker de nå metoden i møte med nye målgrupper, og flere kommuner tar kontakt for å få opplæring. I stortingsmeldingen «Leve hele livet» har prosjektet og metoden fått en sentral plass. Samarbeidet mellom Vennesla kommune og Vennesla frivilligsentral er et godt eksempel på at felles innsats kan organiseres i et lokalmiljø.

På metodens nettside kan du lese mer om metoden fase for fase, og rapporten fra følgeforskningen til Senter for omsorgsforskning:

https://www.aktivesammen.no

Skjermbilde av nettsiden aktivesammen.no