Den Norske Turistforenings (DNT) hovedmål er å få flere ut på tur og synliggjøre de helsebringende effektene friluftsliv gir. Deres visjon er «Naturopplevelser for livet!»

DNT ønsker i sine lokallag å tilby aktivitet som retter seg mot hele befolkningen og har for perioden 2013 - 2016 et spesielt ønske om å inkludere personer med funksjonsnedsettelser i sine tilbud.

- Vi har erfart at funksjonshemmede ikke alltid får mulighet til å være med på våre friluftsaktiviteter fordi de ikke har oversiktHundespann Var Transportmiddel Og Aktivitet Foto Vibeke Clausen over aktuelle aktivitetsmuligheter, mangler tilgang til hjelpere, eller fordi de tror de vil være til bry. Andre har problemer med å delta fordi miljøet rundt dem setter begrensninger; enten fysisk miljø, forsiktige foresatte eller vi andre, som på grunn av kunnskapsmangel, på forhånd utelukker at funksjonshemmede klarer å benytte seg av vårt friluftslivstilbud, forteller prosjektleder Vibeke Clausen

DNT har etablert et lite nettverk av ansatte og frivillige med og uten funksjonsnedsettelser som er pådrivere for en større satsing rundt å videreutvikle tilbud som også kan passe personer med funksjonsnedsettelser.

- Vi ønsker nå å invitere folk med funksjonsnedsettelser og andre interesserte til en nasjonal dugnad for å skape et godt og inkluderende friluftslivstilbud i vår forening. Vårt tilbud skapes i hovedsak av frivillige via dugnad, som årlig som koordineres av ansatte tilknyttet våre medlemsforeninger forteller Clausen.

DNT har gjennom prosjekter som «Klart det går» i DNT Drammen og Omegn, «Friluftsliv for alle - hele året» i Haugesund Turistforening og «Klart det går» i Telemark Turistforening opparbeidet lokale erfaringer med å tilrettelegge aktiviteter for personer med funksjonsnedsettelser.

Nå gjennomfører DNT et nasjonalt prosjekt for å synliggjøre de tilrettelagte tilbudene, men også å skape flere tilbud og rette oppmerksomhet rundt hvordan en kan inkludere flere inn i det ordinære aktivitetstilbud.

I DNT er det friluftslivsinteressen som står i sentrum for engasjementet.  Foreningen ønsker å skape fellesarenaer i fremtiden hvor alle føler seg velkommen og kan deltar med utgangspunkt i sine friluftslivsinteresser.

- For å gi funksjonshemmede muligheten til friluftsopplevelser, må aktører samarbeide. DNTs medlemsforeninger skal yte sitt. Men det er ikke nok. Kommunene der funksjonshemmede bor, må gjøre seg kjent med tilbudene og komme med initiativ overfor sine brukere. Finansieringsløsninger bør på plass for de med behov for ledsagere og/eller dyre hjelpemidler. Og flere av funksjonshemmedes organisasjoner må på banen, slik Blindeforbundet og Handikapforbundet er nå setter fokus på friluftsliv som helsefremmer, sier Vibeke Clausen til slutt. 

Interessert? Kontakt gjerne Vibeke Clausen på vibeke@dntdrammen.no eller mobiltelefon 977 70 749.

Ingressbilde: Gunhild Sandnes prøver hundekjøring på Mårbu under en tilrettelagt tur.

Bilde i tekst: Bjørg Boman, Heidi Helgaker, Wenche Svendsen (i rullestol) og flere andre ledsagere på tur over Hardangervidda.  

Foto av Vibeke Clausen og tekst av Anders Midtsundstad