Det er behov for en nasjonal møteplass for ansatte som arbeider med støttekontakttjenesten og andre som tilrettelegger fritidstjenester innenfor både offentlig og frivillig sektor. I tett dialog med koordinatorene i de regionale nettverkene har vi kommet frem til at dette best løses gjennom å videreutvikle årskonferansen til Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser som har et ansvar nasjonalt for å følge opp feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse for alle aldersgrupper.

Kompetansetjenesten stiller seg positive til dette, og vil i 2017 legge årskonferanse over to dager til Trondheim, 31. mai - 1. juni.

Konferansen «Utstyrt for fremtiden?» ble streamet. Foredragene med bl.a. arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, Henrik Syse, Tove Linnea Brandvik, Per Fugelli og Marco Elsafadi kan du se her: Spilleliste på YouTube.

Bilde av mann i rullestol med åpne armer som ser utover horisonten.