Torunn Kolsrud, Lisa Marie Ronnie og Berit Wergeland RuudTorun Kolsrud hørte første gang om arbeidsmetoden Fritid med Bistand som student i Arendal ved videreutdannelsen "Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige". Sammen med kollegaer ved RMU (Ressurssenter for mennesker med utviklingsmuligheter) på Nøtterøy har de fått oppgaven som utfører av Fritid med Bistand, mens tjenestekontor og barnevern innvilger vedtak.

Utvikler tjenesten over kommunegrenser

I arbeidet med å videreutvikle støttekontakttjenesten er økt kunnskap og samarbeid over kommunegrenser viktige suksesskriterier. Nøtterøy gjennomførte først et arbeidsseminar, hvor metoden FmB ble presentert. I etableringsfasen hadde kommunen dialog med ansatte som arbeider etter metoden i Kristiansand kommune. Nylig ble dette fulgt opp gjennom et studiebesøk til Kristiansand.

Vi syntes dette er et  spennende  prosjekt for vårt senter. Vi har allerede fått våre første suksesshistorier, men opplever også at implementering av en ny metode gir utfordringer. Dette studiebesøket viser at vi må settes av mer tid og ressurser knyttet til hver sak enn det vi har beregnet. Vi har fått noen tilbakemeldinger som kan bidra til å videreutvikle tjenestetilbudet. Vi dro fra Kristiansand med økt motivasjon og inspirasjon, forteller Torun Kolsrud (tv) sammen med Lisa Marie Ronnie og Berit Wergeland Ruud.

Av Anders Midtsundstad