stottis.JPG
Nå skal Bergen få en sentralenhet som holder oversikten over støttekontaktene, Her er støttekontaktar og deltakarar ved Posidriv i Åsane, der de er flere sammen om aktiviseringen. (Foto: Ingebjørg Jensen)

To årsverk er tiltenkt sentralenheten, og i en databank skal de samles, de som vil gjøre en innsats for de som trenger bistand på fritiden. Når etatene trenger støttekontakter, kan de hente ut kandidatene fra banken.

På konferansen 6. juni vet helse- og sosialrådgiver Steinar Løland i Bergen kommune kanskje også svaret på hvor i kommunen sentralenheten vil bli lagt når den får sin endelige utforming i løpet av høsten. Han regner med at sentralenheten vil være i gang rundt nyttår.

Søke elektronisk

Slik det fungerer nå, er det 48 enheter i Bergen kommune som på en eller annen måte jobber med støttekontakter. 24 enheter innen barnevernstjenesten, sosialtjenesten og forvaltningsenheten fatter vedtak om støttekontakter.

I tillegg er det 24 enheter som bare utøver, det vil si rekrutterer og organiserer. For den enkelte enhet kan det være vanskelig å finne støttekontakter, sier Løland, som minner om at Bergen nå bruker uttrykket støttekontakt også om treningskontakter og andre som driver gruppebaserte tiltak.

– Ofte vet de bare om noen få - de som etaten selv har brukt før. Særlig har det vært vanskelig å rekruttere spreke, unge menn. Etatene har også annonsert, for eksempel ”NAV/Bergenhus trenger støttekontakter”. Fylkesmannen, som har tilsynsansvar med at vi faktisk effektuerer vedtakene våre, har tidligere kritisert oss når vi ikke kan skaffe folk etter at et vedtak er gjort.

Er det sentralenheten som skal plukke ut støttekontaktene blant søkerne?

IMG_0187Steinar Loland.JPG
Steinar Løland i Bergen kommune regner med at den nye sentralenheten skal være i gang rundt nyttår. (Foto: Ingebjørg Jensen).

– Nei, enhetene vil fortsatt ha ansvar for å koble støttekontakter med hjelpemottakerne. Men de skal kunne finne kandidater i sentralenhetens databank. Der vil enhetene finne opplysninger om kjønn, alder, interesser og hvilken type tjenester søkerne ønsker å yte.

Grovsortering sentralt

Den sentrale enheten skal stå for grovsorteringen av søkerne. Da er det ikke tilstrekkelig at søkeren kan dokumentere kurs, for eksempel treningskontaktkurs hos idrettskretsen.

– Vi er selvfølgelig ute etter folk flest, ikke folk som kan dokumentere at de har høyskoleutdannelse i sosialfag. Men vi vil vurdere skikkethet, enten gjennom intervju med hver enkelt eller gruppesamtaler. Jeg kan tenke meg at disse intervjuene blir standardiserte. I fase 2, når den enkelte saksbehandler i enhetene henter dem fram fra databanken, er det rimelig at de også kaller dem inn til intervju, sier Løland.

– Kommunen må kvalitetsjekke alle søkere, for å sikre oss at de vi rekrutterer er skikket til oppgaven. Det å rekruttere støttekontakter i veldig åpne annonser kan tiltrekke seg personer som ikke er egnet. Vi må også sikre at støttekontakter som i praksis har vist seg uegnet, ikke kommer tilbake i banken, sier Løland, som legger til at den sentrale enheten også vil gjennomføre kurs.

Innholdet er ennå ikke klart, men han regner med at de kan bygge videre på kursefaringer fra flere av Bergens bydeler.

Ingebjørg Jensen [ingis.jensen@c2i.net]