hammersmark.jpgThor John Hammersmark er utdannet vernepleier fra 1972. Han har gått gradene fra miljøterapeut og vært ansatt i ulike stillinger i Hordaland fylkeskommune, Os kommune og Bergen kommune. Hammersmark ser det som et stort framskritt at all avlastning i Bergen kommune er samlet i en enhet.

Bergen kommune har en egen kompetanseenhet for avlastning. De arbeider blant annet med rekruttering, kvalitetssikring og nettverksbygging for besøkshjem og andre private avlastere.

Kompetanseenheten dekker hele kommunen og holder til i Oasen bydelssenter i Fyllingsdalen. Enheten har ansvar for å samordne alle kommunale og private avlastningstiltak og administrerer avlastning i kommunen. Kompetanseenheten har 85 årsverk. Bergen kommune har om lag 140 besøkshjem og avlastere.

Søker ressurspersoner

Besøkshjem og andre private avlastere gir et tilbud til utviklingshemmede barn og ungdom med ulikt funksjonsnivå og hjelpebehov. Felles for dem alle er at de har behov for å utvide sitt nåværende nettverk og knytte til seg flere ressurspersoner.

De som blir rekruttert, må være over 20 år. De må ha tid til overs, være positive og lojale og ha erfaring med barn eller annet omsorgsarbeid.

- Familiene må ha et stabilt hjem og de må kunne sette faste og trygge grenser. Vi ser det som et fortrinn at familien har egne barn. For noen av våre barn må vi i tillegg sette noen spesielle krav om at de som gir avlastning har medisinsk og pedagogisk erfaring, fortalte fagkonsulent Thor John Hammersmark på konferansen Fritid for alle i mai 2007.

Stiller krav

Kompetanseenheten rekrutterer avlastere på mange måter. Annonsering, åpne tema- og veiledningsmøter og ”munn til munn”-metoden er det som gir best resultat.

Hammersmark understreker at de må stille en del krav til avlasterne. Aktuelle søkere blir innkalt til samtale og det blir ofte fulgt opp med hjemmebesøk. Før avlaster blir engasjert, må vedkommende legge frem politiattest.

Det blir laget arbeidsavtale i henhold til vedtak om avlastning . I avtalen er det blant annet presisert hvordan avlasteren skal få oppfølging og veiledning, omfang og tidspunkt for avlastning, betaling og evaluering av oppdraget.

Kommunen betaler en døgnsats, i de aller fleste tilfeller ligger den nå på 1000 kroner, i tillegg blir nødvendige utgifter dekket med 230 kroner døgnet.

Nettverksbygging

Kompetanseenheten for avlastning i hele kommunen ble samlet fra høsten 2006. Før den tid ble tiltaket organisert i hver bydel, med svært ulike oppfølging av både besøksfamilier og brukere.

Høsten 2006 ble det gjort en kartlegging og undersøkelse av avlastningen i Bergen. Avlasterne ga uttrykk for at det var behov for veiledning. De kom med forslag om tema, hyppighet og hvem som skulle gi veiledning.

Undersøkelsen resulterte i at det blir arrangert felles samlinger med veiledning og faglige tema i tillegg til veiledning individuelt og i grupper. Avlasterne har stort behov for å dele sine erfaringer og lære av andre.

- Det var spesielt vellykket med en felles dagstur for både besøkshjem og brukere. Da var det både sosialt og faglig program og gode måltider. Målet vårt er å ivareta og dermed beholde besøkshjemmene lengre, understreker Hammersmark.

Brukerundersøkelse

- En nylig gjennomført brukerundersøkelse viser at dette opplegget bør føres videre. Det vil også følges opp med hyppige brukerundersøkelser slik at eventuelle nye ideer kan prøves og opplegget kan justeres om nødvendig, sier Hammersmark. Han viser til at veiledning i grupper med miljøterapeuter frå brukernes boliger har vært et spesielt vellykket tiltak. Da får alle inntrykk av at fritid og hjem henger nøye sammen.

Kontaktadresser

De som ønsker å vite mer, kan ta kontakt med Kompetanseenhet for avlastningstjenester, Oasen bydelssenter, 5147 Fyllingsdalen. Telefon 55565454, spør etter Thor John Hammersmark eller Alette Hilton Knudsen.

Oddvar Soldal, frilansjournalist