triggerfoto_person_lill_liten.jpg triggerfoto_person_knut_liten.jpg
triggerfoto_person_kumar_liten.jpg triggerfoto_person_jenny_liten.jpg
triggerfoto_person_anna_liten.jpg triggerfoto_person_magnus_liten.jpg
triggerfoto_person_marianne_liten.jpg  

Møteleders manus for informasjonsmøtet:

Informasjonsmøte om bruk av nettressursen Fritid med mening, Lørenskog 18. september kl. 1900-2000, i Kommunestyresalen

Velkommen til dette informasjonsmøtet, for alle støttekontakter, i Lørenskog kommune. Dere er mange, omkring 270 aktive vedtak om individuell støttekontakt, i tillegg til noen få (ca. 10) i grupper og kun 2 knyttet til inkludering i  organisasjon. I kveld er dere påmeldt 146 støttekontakter. Det er veldig, veldig bra. Kommunen er stor (ca. 33.000 innbyggere), og det er etter hvert mange tilbud knyttet til fritidsaktiviteter, kultur og friluftsliv i kommunen. I denne kommunen bruker vi begrepene støttekontakt/fritidskontakt.

Vi vil bruke én time nå, på en gjennomgang av nettressursen prosjekt.hib.no/fritidmedmening som ble lansert av Høgskolen i Bergen i juni 2011. Opplæringsprogrammet er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet, som vil drifte nettstedet fra årsskiftet 2013/2014.

Mot slutten av informasjonsmøtet noterer dere ned litt om det dere ønsker å lære mere om, knyttet til arbeidet som støttekontakt. Vi går igjennom det dere gir oss i etterkant, og lager kurs i forhold til dette, etter nyttår. Fortrinnsvis basert på: prosjekt.hib.no/fritidmedmening

Kort presentasjon av ansvarlig for støttekontaktordningen i Lørenskog Terje – og NAV-sosial sin ene saksbehandler på feltet; Siri!

 1. Intro, presentasjon av informasjonsmøtets ledere, og så: Først presentere innholdet på nettressursen (totalt 15 minutter). Sett i gang demonstrasjonsfilmen som kort presenterer nettstedet (direkte kobling ligger i lysbilde 6):Innhold (vise dette fra nettstedet, på storskjerm):Bruke tid på å se Kumar og Magnus i plenum (10 minutter)Bruke tid til å se filmene om Kumar og Magnus i  plenum (ca. 10 min.)Bruke tid på å se filmene om Kumar og Magnus i plenum (10 min.)
  a. 7 filmer, info. Tekster om disse
  b. Ett fordypningshefte med henvisninger til filmene
  c. Ett kurslederhefte (ideer/opplegg for kurs og veiledning av støttekontakter, samt hvordan bruke ressursen prosjekt.hib.no/fritidmedmening)
  d. Dramatiserte veiledningsfilmer
   
 2. Utveksle synspunkter med den du sitter ved siden av: Hva kaller vi hverandre? Nye begreper å ta i bruk for å minke stigmatiseringen ved å ha «støttekontakt» (7 + 7 minutter).
   
 3. Aktuelle temaer fra Fordypningsheftet, til bruk på kurskvelder. Terje og Siri gir noen eksempler; hva er etikk? Hvordan opparbeide en etisk væremåte?, taushetsplikt og behov for veiledning (10 minutter)
   
 4. Takk for i kveld! Bruk de siste fem minuttene på arket dere fant på stolen da dere kom i kveld. Vel hjem – og lykke til i arbeidet som støttekontakt! I løpet av november får dere tilbud om ca. to ulike kursopplegg som vil strekke seg i tid, fra januar til mars 2014.

Møteleder har laget en Powerpoint-presentasjon som hun viser mens hun snakker. Den finner du her:

Velkommen1.pngLast ned presentasjon