Slik jobber vi


Bilde av

Innfører frivillighetsapp - lærer mye av stort EU-prosjekt

Metoden Aktive sammen, som er utviklet i Vennesla gjennom et 3 årig samarbeidsprosjekt, har vært modell for utviklingen av en ny frivillighetsapp.
Alpint

Samhandling rundt aktivitet og deltakelse

Bedre samhandlingen mellom frivillig sektor, kommuner og spesialisthelsetjenesten er en av de viktige nøklene i arbeidet med å styrke og videreutvikle...
Kjelkehockey  - Alexander Lyngroth (tv) mot Ola Bye Øiseth (th)

Vil ha flere funksjonshemmede med i idretten

Rundt 10 000 funksjonshemmede er med i idrettslag i Norge. Norges idrettsforbund jobber tett sammen med særforbundene for å få med enda flere barn, un...
Jente som holder en mobiltelefon

Tema: Velferdsteknologi

Velferdsteknologi på kultur- og fritidsarenaen – hva er det?

Velferdsteknologi er et relativt nytt begrep, og forbindes kanskje for de fleste av oss med produkter som kan gjøre det lettere å bo i eget hjem. Prod...
Bilde av mobiltelefon som viser appen til DNT

En tilrettelagt turkalender for personer med utviklingshemming

Den Norske Turistforeningen (DNT) lanserte i februar en egen app som retter seg mot utviklingshemmede. Den fungerer som en oppslagstavle for planlagte...
Bilde av to som danser rullestoldans

Danske kommuner må dekke tjenestemottakere sine utgifter

Kommunernes Landsforening (KL) i Danmark har innstrammet en praksis som gjør at danske kommunene ikke kan kreve betaling fra brukere for å dekke tjene...
Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – Film "Frafall"

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsakti...
Alexander Tjelle

Treningen ga Alexander et nytt liv

Alexander Tjelle hadde nettopp kommet tilbake til Bergen etter rusbehandling, veide 120 kilo og var på vei til å skli utpå igjen. Så begynte han med c...
Skjermbilde av nettsiden til Fritidsförbundet.se

Fritidsförbundet för barn og unge med funktionsvariationer

Flere svenske ungdomsforeninger som arbeider for å etablere møteplasser for unge med funksjonsnedsettelser startet i 2015 et eget forbund. De ønsker p...
Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – Film "Kontingent"

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsakti...
Bilde av Monica Svellingen-Hammer

Gjesteblogg 3/2016

Ung Meistring, ei kjensle av meistring

Kvinnherad kommune har starta eit prosjekt for å kunna gje eit dagtilbod til unge vaksne som motek stønad frå NAV.
Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – Film "Utstyr"

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsakti...
Logoen til Helse-tour

Helse-tour 2016

Norges Golfforbund besøkte sommeren 2016 golfklubber i 12 fylker for å sette fokus på golf og helse. Målet var å rette søkelyset på hvordan klubbene, ...
Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – Film "Stordugnad"

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsakti...
Skjermbilde av artikkel om svømmeopplæring

Økt oppmerksomhet rundt svømmeopplæring

I Bydel Nordre Aker arbeider en aktivt for at alle ungdommer i bydelen skal ha gode svømmeferdigheter. Prosjektet Aktiv fritid for alle har ansvar for...
Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – nytt verktøy

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsakti...
Bilde av Tone Kristin Larsen, Therese Selvig, Petra Agnete Johansen

Fotball for alle

Sola fotball og tilrettelagt fritid i Sola kommune har i samarbeid etablert et nytt fotballlag hvor det er plass til alle.
Bilde av Jan-Erik Vik og Tina Bierud Hansen

Én venn kan være nok

Aktiv fritid hjelper i dag 500 kristiansandere til en mer meningsfylt fritid.
Ungdommer som spiller badminton

Kartlegging og variasjon

Bærum kommune tilbyr alt fra ridning og skiturer, ballspill og bowling, til matlaging og teaterbesøk. Våre gruppeaktiviteter gir et svært bredt fritid...
inger kristin nyholt_450x398

Ulik praksis rundt godtgjøring, utgiftsdekning og skatt for støttekontakter

Kommunene gir støttekontakter på oppdrag ulik godtgjørelse. Dette har vært et tema på flere fylkesvise, faglige nettverksamlinger. Inger Kristin Nyhol...
Illustrasjonsbilde av rullestol, gitarspiller og skater

Styrker fritidstilbudet i bydelen

Bydel Gamle Oslo har i løpet av de siste årene arbeidet systematisk for å styrke og videreutvikle sitt fritidstilbud for barn, ungdom og voksne med fu...
Basketball_439x400

Vil gi ungdom et meningsfylt tilbud

Sørum kommune har i samarbeid med Lions Club Sørum startet opp et prøveprosjekt hvor ansatte som tilrettelegger fritid og Bingsfoss ungdomskole samarb...
Bilde av jentene som jobber med Fritid med Bistand i Bergen

Fritid med Bistand – et tiltak i Bergen kommune

Tiltaket FRIBI startet som et prosjekt under NAV Fyllingsdalen Sosialtjeneste 2011. På bakgrunn av vellykkede resultater, ble prosjektet fra 2014 et f...
Speed-kobling

Speed-kobling

I Fredrikstad kommune arbeider en aktivt med å rekruttere støttekontakter. De ansatte i «Aktiv Fritid» er hele tiden opptatt av å finne nye løsninger ...
Article image

Funkis Snowboardklubb

Funkis ønsker å være verdens kuleste snowboardklubb. De trener ukentlig på Tryvann i Oslo Vinterpark, men er opptatt av å øke rekrutteringen, integrer...
litteraturgruppe[1]

Samles rundt bøker

Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter i Porsgrunn har etablert i samarbeid med Litteraturgarasjen en litteraturgruppe hvor temaene blir valgt etter ...
Article image

Aktivitetsdosetten

Øyane sykehjem i Stavanger kommune har utviklet en enkelt verktøy som kan bidra til at flere eldre på sykehjem får delta på aktiviteter med bakgrunn i...
jorunn_h[1]

Ny pedagogisk metode

3. desember ble Drop-In metoden lansert som en ny pedagogisk metode for å veilede barn og ungdom til gode elevroller.
idebank_aktiv_omsorg[1]

Idebanken Aktiv omsorg

Idébanken Aktiv omsorg inneholder ideer til aktiviteter, verktøy og opplæringsmateriell som kan inspirere til å videreutvikle pleie- og omsorgstjenest...
img_0027monika_svellingen__2__272x408[1]

Aktiv fritid retta opp sjølvbildet

- Når du har gått over på den sida der du kjenner at du ikkje har noko verde, må det kome nokon å seie at du har det! Gjennom "Aktiv fritid i Kvinnher...
brul_pet_ing[1]

Bruløpet 2014

Mental Helse og Drammen kommune inviterte 8. oktober 2014 for andre gang til en drømmedag i Drammen. Bruløpet er et mosjonsløp som er åpent for alle, ...
fredagsklubben_ing[1]

Fredagsklubben på Evje

Fredagsklubben startet i 2008. Initiativtakerne er Siv Erna Berntsen og Emma Kristine Leesland som begge er utdannet vernepleiere. Gjennom sitt arbeid...
Article image

Aktiv Fritid i Kristiansand

Kristiansand kommune har samlet ansatte som arbeider med å følge opp vedtak om støttekontakt etter Helse- og omsorgstjenesteloven og Barnevernsloven i...
arctivity_copy[1]

Arctivity

Norges råeste sommerarrangement i friluft for deg med nedsatt funksjonsevne arrangeres etter planen sommeren 2015 i Nord-Norges mektige natur!
oslo%20kommune[1]

Styrker støttekontakttjenesten

Bydel Nordre Aker i Oslo har gjennom et treårig prosjekt tatt i bruk metoden Fritid med Bistand for å gi støtte til ungdom og unge voksne inn i selvva...
hitra_friidrettsklubb[1]

Unikt samarbeid

Hitra friidrettsklubb og det lokale asylmottaket kan vise til et spennende tiltak som engasjerer mange asylmottakere.
tre-lsninger[1]

Tre på kontoret

Korleis er arbeidsdagen for dei som jobbar med tilrettelagd fritid? Svært forskjellig frå kommune til kommune, kan vi slå fast. Men dei ulike måtane å...
Article image

Sola kommune: Fritidskontakt i gruppe = arbeidstakarar

Det treng ikkje vere så vanskeleg å vite om ein fritidskontakt er arbeidstakar eller oppdragstakar. I Sola kommune har dei kome fram til at ei gruppe ...
brul_pet_ing[1]

Bruløpet 2013 – en drømmedag i Drammen

I anledning Verdensdagen for psykisk helse den 10. oktober arrangerte Tilrettelagt fritid i Drammen kommune tidenes første, men ikke siste Bruløp.
Article image

Fagdag for fritidskontaktene i Sola kommune

For 3. år på rad er det blitt arrangert fagdag i Sola kommune for oppdragstakere og ansatte innenfor støttekontrakt- tjenesten. Årets tema var "Aktivi...
knarvikmila[1]

«Knarvikmila» – tilbud til alle

I Norge arrangeres det idrettsdager, markeder og andre arrangement som er viktige møteplasser for mange. En utfordring for arrangørene er å legge tilr...
_syvmilsteget_ing[1]

Sjumilsteget – barnekonvensjonen i praksis

Sjumilssteget er et program og en metode utviklet av fylkesmannsembetet i Troms, og handler om hvordan FNs barnekonvensjon – «barnas grunnlov»- kan fl...
bendik_berg_skauge_foto-nina_skauge[1]

Bergen: Flytter i bofellesskap, mister støttekontakt

Bendik Berg Skauge (24) fikk brev fra kommunen noen uker før han flyttet inn i leilighet julen 2012. Dermed ble han en av 156 bergensere i bofellesska...
bydel_grorud_ingress[1]

Hva kan vi få til med knappe ressurser?

I denne artikkelen presenterer førstekonsulent Anne Kristine Lerdahl arbeidet med å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten i bydel Grorud i Os...
aktivietskortet_ing_april_13[1]

Opplevelseskortet

Konseptet "Opplevelseskort" som brukes i mange kommuner er et eksempel på hvordan private aktører, NAV og kommunen i samarbeid kan gi barn- og unge gr...
truger_april13[1]

På truger i bydel Gamle Oslo

Truger er en spennende aktivitet og inspirert av Gjøvik kommune sin satsning på idretten inviterte Bydel Gamle Oslo hovedtreneren for trugelandslaget ...
Article image

Solid innsats av trugelandslaget i Spesial Olympic

Gjøvik og Norge har all grunn til å være stolte av innsatsen til sitt trugelag i Special Olympics Winter Games, som nå er avsluttet i Sør-Korea. Fire ...
fjell_kommune_ing[1]

Støttetiltak for funksjonshemma i Fjell kommune

Bedre oppfølgning av støttekontaktar og etablering av flere aktivitetsgrupper preger arbeidet med å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten i F...
Article image

Sørum satser på fritids- og aktivitetstilbud

Sørum kommune hadde tilsyn av fylkesmannen på tjenestene praktisk bistand og opplæring, avlastning, støttekontakt og omsorgslønn i 2009/2010. Dette ti...
 

Os kommune i endring

Os kommune i Hordaland er en av flere kommuner som dette året har arbeidet godt for å styrke og videreutvikle sin støttekontakttjeneste. Vi har oppfor...
slvi%20ingressbilde[1]

Vidareutdanning gav nye perspektiv på jobben

Då Sølvi Folkedal begynte i ny jobb ved kulturavdelinga i Askøy kommune, begynte ho samtidig å ta vidareutdanning på deltid ved HiB. Det angrar ho ikk...
sola-%20karen,%20anne,%20katrine%20ingressbilde[1]

Fritidskontaktar i Sola på spennande fagdag

Tenk deg at du sit saman med ein brukar på kafé. Ein kjend kjem bort til deg og spør: ”Og kven er dette då?”. Kva svarer du?
bergen-kommune-ing[1]

Bergen har fått skikk på rekrutteringen

Fra 2012 skal ansatte i Bergen kommune slippe å lete i blinde etter støttekontakter. Og støttekontakt - kandidater skal lett finne fram til rette inst...
maling%20og%20tegning[1]

Bonus: Kunst og håndarbeid

På Gjøvik gård er det plass til alle. I første etasje sitter aktivitetsgruppen og strikker, perler eller lager glassbilder, eller bare prater. På loft...
 

Gjøvik: Samlet støttekontaktarbeidet - og hevet statusen på feltet

Kulturkontoret på Gjøvik har en lang rekke tilrettelagte kultur og fritidstilbud innen psykisk helse, og for utviklingshemmede. Støttekontakter blir m...
ingressbilde%2020x20%20kjkken[1]

Istedenfor individuell støttekontakt: Kafé - arbeid som medisin og drahjelp

Hun trivdes ikke blant strikkepinner. Men for Marion Sørlie (29) er det medisin å komme til en arbeidsøkt på kaféen i Drengestua kafé i Mjøsmuseet på ...
robert%20olsvik[1]

Kommune og IL - hånd i hånd?

Hvordan kan idretten og det offentlige samarbeide i din kommune for å skape et fritidstilbud for alle? For det er enklere sagt enn gjort, viser det se...
truge%20ing[1]

Gjøvik med Norges første trugelandslag

For første gang stiller Norge med eget trugelag i Special Olympics World Winter Games. Mellom 29. januar til 6. februar skal Gjøvik – laget konkurrere...
ingress%20trenings%20kompis[1]

Treningskompis

Flere kommuner i Finnmark har utviklet og tatt i bruk et 16 timers kurs som gir kompetanse i bruk av fysisk aktivitet i målrettede oppdrag innenfor st...
bydel%20nordre%20aker[1]

Styrker støttekontakttjenesten for barn og unge

Bydel Nordre Aker har i løpet av en fireårs periode arbeidet med å styrke og videreutvikle sin støttekontakttjeneste for barn og unge. Fra kun å gi t...
aktivitet-p-resept-ingr[1]

Grønn resept

Grønn resept kan tilbys pasienter med diabetes type 2, høyt blodtrykk og overvekt når ønsket er å endring av levevaner og derved å hindre eller utsett...
Article image

JollyFriday

JollyFriday er en åpen møteplass for de godt fungerende unge som faller utenfor det ordinære tilbudet til ungdom, og som synes det er OK med litt bist...
sola%20fagdag%20ingress[1]

Fagdag for fritidskontakter i Sola kommune

Seksjonen for tilrettelagt fritid i Sola har overtatt utførerdelen av støttekontakttjenesten som de nå har kalt fritidskontakttjenesten. Nylig ble det...
kultukortet-ingr[1]

Kulturkortet i Nordland

Kulturkortet er et gratis fordelskort for ungdom i alderen 13-19 år. Kortet skal øke tilgjengeligheten, og gi billigere priser til ulike kulturtilbud ...
bilde-041a[1]

Støttekontakttjenesten i Fredrikstad kommune

Fredrikstad har siden slutten av 2007 organisert støttekontakttjenesten i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger og tatt ansvar for å styrke samarbe...
lb-ingress[1]

Gjøvik bruker ledsagerbevis aktivt

I stadig flere kommuner legger en vekt på å tilby barn, ungdom, voksne og eldre som mottar et vedtak om støttekontakt et ledsagerbevis.
oslo%20kommune[1]

Nettverk i Oslo

Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune har i samarbeid med Oslo idrettskrets, Bydel Nordre Aker, Bydel Grorud og Bydel Østensjø etablert et nettverk ...
stjrdal-ingr[1]

Gode erfaringer med fritidsgrupper for barn og unge

Stjørdal kommune har etablert ulike typer fritidsgrupper for barn og unge. Målet er at fritidstilbudet skal gi deltakeren en positiv opplevelse samt ø...
Article image

Treningskontakt i Oslo

Oslo Idrettskrets har sammen med Helse- og velferdsetaten (HEV) i Oslo kommune inngått et partnerskap om etablering av treningskontakt som et ledd i a...
Article image

Satser på fritid

I Bærum kommune har ”Tilrettelagt Fritid” ansatt 7 personer i faste stillinger som har ansvar for å tilrettelegge fritiden for mennesker med ulike bis...
ingvild-reitan[1]

”Aktiv på dagtid” gir styrke og håp

”Du ser små endringar som gjer at du kjem deg vidare”. ”Det er ei glede å kjenne at kroppen fungerer, sjølv om du har vore ute av drift ei stund!”.
tjudd-ingr[1]

Friluftsgruppa "Tjuddur’n"

"Tjuddur`n" er en turgruppe for alle friluftslivsinteresserte i Levanger kommune.
venner[1]

Forbedrer støttekontakttjenesten

Bedre kartlegging og økte valgmuligheter er endringer som skal bidra til å styrke støttekontakttjenesten i Bydel Østensjø i Oslo.
Article image

Tydelige og konkrete vedtak

Når en kommune tilbyr enkeltmennesker tjenesten støttekontakt skal det alltid sikres gjennom at det fattes et vedtak. Vi har besøkt Nedre Eiker for å ...
Article image

Fra støttekontakt til aktivitet

Trondheim kommune har omorganisert arbeidet med tilrettelegging av kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med bistandsbehov.
Article image

Introduksjonsperm

Fritidskontaktordningen i Sandnes kommune ønsker å gi ansatte som tilrettelegger fritidstilbud i aktivitetsgrupper bedre informasjon, opplæring og opp...
Article image

Aktivitet på resept

Gjennom et interkommunalt samarbeid tilbyr 6 sørlandskommuner en ”Aktivitetsresept” til personer som trenger starthjelp til et mer fysisk aktivt liv. ...
Article image

Aktiv på dagtid

Oslo idrettskrets tilbyr i samarbeid med Oslo kommune treningstilbudet Aktiv på dagtid som tilbyr aktiviteter i flere bydeler 7 dager i uken.
fritidstilbud-i-skoletiden-ingr[1]

Fritidstilbud i skoletiden

Tastaveden skole og Ungdom og fritid i Stavanger kommune har satt i gang et samarbeidsprosjekt som muliggjør en arena for læring av sosial kompetanse ...
sandnes%20kommune[1]

Støtte- og fritidskontaktordningen i Sandnes kommune

Sandnes kommune er en stor by med snart 65.000 innbyggere. Det er en by i vekst, og stadig flere mennesker trenger hjelp til å få tilrettelagt en meni...
lb-ingress[1]

Bruker ledsagerordningen aktivt

I Gjøvik kommune tilbys ledsagerbevis til de fleste som mottar et støttekontaktvedtak. Dette sikrer at støttekontakten kan komme gratis inn bl.a. på k...
untitled-1[1]

Vennesla tenker nytt

I Vennesla kommune får frivilligsentralen ansvaret for å implementere bruk av arbeidsmetoden Fritid med Bistand i nært samarbeid med kommunens ulike e...
erfaringer-med-fritid-med-bistand-i-drammen-ingr[1]

Erfaringer med Fritid med bistand i Drammen

Drammen kommune har tatt i bruk metoden Fritid med bistand som en del av støttekontaktordningen. Her reflekterer tre av saksbehandlerne over sine erf...
vefsen-ingr[1]

Friluftsgruppe i Mosjøen

I Vefsn kommune har de etablert en spennende friluftsgruppe. Gjennom å presentere hvordan de arbeider håper vi flere kan få ideer til tilsvarende grup...
Article image

Endelig i slag

I Asker kommune legges det vekt på å tilby varierte aktivitetsgrupper i tråd med brukernes ønsker og behov.
Article image

Støttekontakttjenesten er i endring

I Vefsn kommune i Nordland ønsker mange som får vedtak om støttekontakt, et tilbud som sikrer deltakerne mulighet til å være sammen med andre.
Article image

Studiegruppe for støttekontakter

Senhøsten 2009 ble det arrangert en studiegruppe med 10 støttekontakter fra 4 kommuner på Jæren.
larvik-komkmune[1]

VERKET fritid - lav terskel, høy verdi

VERKET fritid i Larvik kommune er et tilbud for grupper som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet.
Article image

Gode opplevelser

Time out er et privat fortak i Kristiansand som tilbyr tilbud til ungdom som har behov for sosialisering og egenutvikling sammen med jevnaldrende ungd...
Article image

Tilrettelagt fritid

Kulturenheten i Trondheim kommune er organisert i flere fagområder. Ett av dem er Tilrettelagt fritid.
nat%20ingress[1]

Praksis med gjensidig nytte

Høgskolen i Bodø og Universitet i Agder er blant 8 utdanningsinstitusjoner som deltar i prosjektet Nattergalen. Deres erfaringer etter ett år, er gode...
Article image

Storfjord kommune satser

Arbeidet med å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten i Storfjord kommune, gir resultater. Få kommuner kan vise til en tilsvarende satsning på...
fmb[1]

Fritid med bistand som praksis

Vernepleierstudenter ved Høyskolen i Bergen etablerte og igangsatte gjennom sin praksisperiode Fritid med bistand i Åsane bydel.
Article image

Støttekontakttjenesten i Alta

Alta kommune var en av de første kommunene som meldte sin interesse om å delta i et av de 6 fylkesvise faglige nettverkene som startet opp i 2008.
Article image

Erfaringsutveksling mellom kommuner

Nøtterøy kommune er en av mange kommuner som det siste året har startet opp med å gi sine innbyggere et tilbud om Fritid med Bistand.
nonstopingres[1]

Teater nonSTOP

Gjennom et samarbed mellom Namsos kommune og Høgskolen i Nord-Trønderlag har det blitt etablert en teatergruppe med mennesker med utviklingshemning.
Article image

Allsidig tilbud

Kultur- og fritidsenheten i Kongsvinger kommune jobber for at alle innbyggere skal kunne ha en meningsfull fritid uavhengig av funksjonsnivå.
Article image

Treningskontakter i Oppland

En treningskontaktmodell tilpasset folkehelseprogrammet i Oppland er i ferd med å rulles ut over Opplands dalfører og flatbygder.
Article image

Erfaringer med FmB fra NAV Kristiansand og Ung-etat

Tettere individuell oppfølging (TiO) ble opprettet i 2006 av Sosial- og helsedirektoratet for å møte oppstarten av stadig flere offisielle NAV-kontore...
lyndal-kommune-logo[1]

Mangfold i støttekontakttjenesten.

Lyngdal kommune har lenge forsøkt å tenke løsninger innenfor de tre hovedløsningene som Helsedirektoratet anbefaler. De opplever at bruk av individuel...