Gjesteblogg 2019


Bilde av artikkelforfatterne Inger Helen Midtgård og Karen Reimers

Gjesteblogg 3/2019

Kva er lovparagrafar, rundskriv og nasjonale føringar for brukarmedverknad verd, når det kjem til stykket?

I denne bloggposten vert søkelyset retta mot brukarmedverknad. Forfattarane Inger Helen Midtgård og Karen Reimers inviterer her til ein samfunnsdebatt...
Bilde av artikkelforfatter Anne Langeland

Gjesteblogg 2/2019

Fritid og ferie i Camphill landsbyene

Kan en bygge inkluderende fellesskap hvor voksne mennesker med ulike behov for støtte og hjelp sammen med medarbeidere kan få dekket sine behov på det...
Bilde av Espen w. Andresen, politisk talsperson for Frivilligsentralene i Norge

Gjesteblogg 1/2019

Hvilken betydning har frivilligheten i vårt samfunn?

Hvilken betydning har frivilligheten i vårt samfunn? Dette gir Espen Watne Andresen et godt svar på i denne bloggen. Han er daglig leder for Vestre Ak...