_syvmilsteget_ing[1]

Sjumilsteget – barnekonvensjonen i praksis

Tips en venn Skriv ut
Sjumilssteget er et program og en metode utviklet av fylkesmannsembetet i Troms, og handler om hvordan FNs barnekonvensjon – «barnas grunnlov»- kan flyttes fra teori til virkelighet. Nå er målet å spre kunnskapen til flere fylker og kommuner.