Gjesteblogg 2015


 

Bilde av Emma Kristine Leesland

Gjesteblogg 4/2015

Veiledning av støttekontakter – hvorfor og hvordan!

Som utdannet vernepleier med arbeidserfaring fra blant annet kommunal sektor i forhold til tilrettelegging av arbeid, bolig og fritid har jeg vært int...
Bilde av Kjetil Korbu Nilsen

Gjesteblogg 3/2015

Olympisk mester i eget liv

Kjetil Korbu Nilsen er født med celebral parese (CP). Han har flere ganger deltatt i kjelkehockey i Paralympics samt VM, der han har vunnet flere meda...
Article image

Gjesteblogg 2/2015

Aktiv omsorg - et viktig perspektiv i støttekontakttjenesten

Kathrine Myklebust reflekterer i denne bloggen rundt bruk av Aktiv omsorg som et faglig perspektiv i arbeidet med å organisere støttekontakttjenesten....
Article image

Gjesteblogg 1/ 2015

Jeg kan delta!

Sola kommune har startet et prosjekt for å inkludere barn og unge med innvandrerbakgrunn inn i fritidsaktiviteter. Prosjektet som er et tiltak for å r...