Konferansen Fri tid for alle 2011

Her kan du lese intervjuer og presentasjoner av forelesere på årets konferanse som ble holdt på Scandic Bergen City.


 

Johannes Tvilde

Når ord stenger for målgruppa

Johannes Tvilde frå Fana Botjenester til utviklingshemmede er oppteken av at vi ikkje skal bruke ord som stigmatiserer og skremmer bort dei tiltaket s...
Kristine og Tor

På trappen til et rusfritt liv

"Tim fekk dommen torsdag morgon. 120 dagars fengsel. Då gjekk han rett til Trappen motiveringssenter for å få hjelp. Fredag møtte vi han på treningsse...
stottis1

Kunnskap som sitter ut over prosjekttiden

Støttekontakter fikk nye ideer om aktivisering, barn og unge med funksjonsnedsettelser ble mer aktive. Men hvor vidt kommunene kan nyttiggjøre seg kun...
IMG_0138 Mari-Anne Lundberg

- Gledelig at støttekontaktene er med i lovteksten

Folkehelseloven, Omsorgsplan 2015, informasjons- og utviklingsprogram fra 2010-2013 fra Barne-, likestillings - og inkluderingsdepartementet – endring...
IMG_0182Aud Johannessen

– Flere støttekontakter inn i demensomsorgen

Støttekontakt i demensomsorgen kunne med fordel benyttes i større grad, sier Aud Johannessen, som prøver å finne svar på hvordan kommunene kan rekrutt...
 

Fritid med Bistand flittig brukt i Bamble

I 2008 fikk en niåring Fritid med Bistand hos sjøspeiderne i Bamble. Til høsten fortsetter han med sjøspeiding – men trenger ikke lenger tilrettelegge...
Siri Pettersen og Hanne Grogard

Gåvepakka til kommunane

Dei reknar med å få nytte av tekst og filmar i arbeidet med støttekontaktar i Oslo - bydelen Gamle Oslo.– Situasjonane som blir vist er veldig relevan...
stottis

Sentralenhet med databank om støttekontaktene

Heretter skal ansatte i Bergen kommune slippe å lete i blinde etter støttekontakter. Fra nyttår av skal en sentralenhet ha ansvar for rekruttering og ...
Anne Kristine Aas og Irene Kjonnerod

Samarbeid rundt treningskontaktane

Koordinatorar som jobbar på tvers av etatane, samarbeid mellom fleire kommunar og formelt samarbeid mellom kommunar og frivillige organisasjonar, vil ...