Konferansen Fri tid for alle 2008

Her kan du lese intervjuer og presentasjoner av forelesere på årets konferanse som ble holdt på Scandic Bergen City.


 

tangnes

Best resultat når veiledere samarbeider

Grundig arbeid med rekruttering og tett oppfølging fra sosialarbeiderne er godt grunnlag for å få til en positiv støttekontaktordning. Resultatet blir...
soldal

Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige

Høgskolen i Bergen sin videreutdanning for sosialarbeidere og andre som veileder støttekontakter, avlastere og frivillige er et resultat av klare ønsk...
rune_oyen

Å koma i gang med Fritid med Bistand

«Fritid med Bistand» er ein metode som går ut på å hjelpa menneske som treng det, inn i fritidsaktivitetar. Fleire og fleire kommunar tek i bruk metod...
midtgard

Aktivitetsbasert avlasting i Lindås

Den aktivitetsbaserte avlastinga i Lindås er for born og unge frå 10 til 18 år som ikkje kan gjera seg nytte av dei andre avlastingstilboda i kommunen...
bakke

Frivillige åpner døren til et helt vanlig liv

Bakgrunnen for prosjektet er at det er et økende antall mennesker som selv har misbrukt rusmidler, vært psykisk syke, har begått kriminelle handlinger...
Anna portrett 07

Utviklingshemma bestemmer lite på avlasting

Unge utviklingshemma vert tekne for lite på alvor når innhaldet i eit avlastingstilbod vert lagt opp. Målet må vera at avlasting gir ungdomane gode er...
larsen

Støttekontakter og besøkshjem gir gode fritidstilbud

Mange familier som har støttekontakt eller besøkshjem gjennom barneverntjenesten, er stort sett tilfreds med den hjelpen de får. De hadde ikke selv ha...
Stig Omland

Å finne frem til nye sider

New Page er en ideell stiftelse og gir individuell oppfølging til utsatt ungdom som har problematferd. Oppfølgingen skjer på bakgrunn av kontrakter me...
Reidar_Sefvenbom

Fritid, frihet og rettferdig fordeling

Fritiden har blitt den viktigste arena for identitetsbygging i vår del av verden. Både aktivitetene i seg selv, arenaene hvor aktivitetene utføres, og...