Konferansen Fri tid for alle 2009

Her kan du lese intervjuer og presentasjoner av forelesere på årets konferanse som ble holdt på Scandic Bergen City.


 

waagbo

Oppsøkte nye utfordringar

Kommunen strevde med å rekruttere individuelle støttekontaktar til godt vaksne med psykiske lidingar. Nokre av Røde Kors sine besøksvener var ute ette...
Moyfrid Felecian-Midttun

Glade mentorbarn og nøgde vaksne

Moyfrid Felecian-Midttun er prosjektleiar for Nattergalprosjektet ved Høgskolen i Bergen. Hensikta er å skape kulturforståing gjennom barn og unge vak...
Moinichen

- Vi vil bli overflødige

«Kva er draumen din?» Slike spørsmål er det mange barn og unge som aldri har fått, og i alle fall er det ikkje nokon som har tatt draumane deira på al...
lossius

Helsedirektoratet vil ha kompetanseheving

Helsedirektoratet var klar i sin tilbakemelding til konferansen ”Fri tid for alle” i Bergen 11. mai: Vi bør fortsette arbeidet med å utvikle videreutd...
turbo

Meistring i fellesskap

Før var fokuset på knask og snop i sofakroken. No er det sjølve turen, gransking av mose og kvist, og overraskingar i sekken, som motiverer. I Lindås ...
elisabethlarsen

Foreldrene mestrer hverdagen bedre

For første gang har foreldre til barnevernsbarn blitt spurt om sine erfaringer med de to hjelpetiltakene støttekontakt og besøkshjem. Konklusjon: Tilt...
einarsbol

Kultursektoren best for støttekontakttjenesten

Støttekontakttjenesten fungerer best når den er knyttet tett opp til kulturfeltet. Da blir også tilknyttingen til de frivillige organisasjonene best. ...
NinaRiis

Drammen tenker nytt om støttekontakt

Fragmentert og tradisjonell. Slik var støttekontakttjenesten i Drammen kommune. Inntil nylig. Nå omorganiseres det: Frivillige organisasjoner skal inn...
pletten

Frivillige motverkar tidsklemma

Som frivilligkoordinator på Haraldsplass fekk eg mykje og god erfaring med kor viktig ressurs frivillige kunne vere for pasientar og pårørande ved alv...
bareksten

Helsebringende kultur

Støttekontakter og frivillige kan spille en viktig rolle når kultur skal hjelpe mennesker med psykiske problemer. Sosiolog Berit Bareksten ved Bergens...