Nyttige nettsteder Danmark

Tips en venn Skriv ut

Dansk Handicap Idrætsforbund

Spesialforbund under det danske idrettsforbundet.


Danske Handicaporganisationer

Dette er en paraplyorganisasjon som har flere brukerorganisasjoner som medlemmer.


FriSe

FriSe er landsorganisasjonen for frivilligcentre og selvhjelp i Danmark.


Fritid & Samfunn

Er en forening på kultur- og fritidsområdet som gjennom forsøks- og utviklingsarbeid, arbeider med å fornye den lokale fritids og kulturpolitikk i Danmark.


Fritidspas

Presentasjon av et dansk prosjekt som legger vekt på å gi utsatte barn og unge mulighet for støtte til en aktiv deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.


Handicapidrættens videnscenter

Denne nettsiden samler og formidler kunnskap om idrett, tilpasset bevegelsesaktivitet og jobb for mennesker med nedsatt funksjonsevne.


Servicestyrelsen

Socialstyrelsen er en del af Social- og Indenrigsministeriet. Deres oppgave er å følge opp nasjonal dansk sosialpolitikk.


ULF

ULF er en brukerorgansiasjon som  drives av mennesker med utviklingshemming. De arbeider politisk for utviklingshemmedes selv- og medbestemmelse.