Prosjektrapporter


Ingressbilde til artikkel om rapport om utvikling av en kommunal frivillighetspolitikk

Rapport

Utvikling av en helhetlig kommunal frivillighetspolitikk

Et sentralt formål med en kommunal frivillighetspolitikk er at den skal stimulere til økt samspill og samarbeid mellom kommunen/bydelen og foreningene...
To gutter som lener seg på et rekkverk. Bildet er tatt bakfra.

Mer fysisk aktivitet i støttekontaktordningen

Tur – og treningskompis - Evalueringsrapport

Feltet støttekontakt, kultur og fritidsdeltakelse er i utvikling. Dette tydeliggjøres gjennom utviklingsprosjektet Tur – og Treningskompis (TTK).
Ingressbilde til Politikk for menneskerettigheter  - SORs løsninger og krav til hvordan ny Stortingsmelding og oppfølgingen av «NOU 2016:17 på Lik Linje» må sikre menneskerettighetene for personer med utviklingshemming.

Politikk for menneskerettigheter

Stiftelsen SOR har gitt ut en rapport som tydeliggjør løsninger og krav til hvordan ny Stortingsmelding og oppfølgingen av «NOU 2016:17 på Lik Linje» ...
Ingressbilde til rapporten Kidza har rett

Kidza har rett!

Norge må rapportere til FNs barnekomitè om hvordan staten Norge jobber for å sikre barns rettigheter og etterfølger FNs barnekonvensjon. Barnas rappor...
Delta Drammen Sluttrapport

Prosjektet DELTA i Drammen

Uteteamet i Drammen gjennomførte i tidsrommet 2006 – 2010 et prosjekt hvor målet var å utvikle en forebyggende arbeidsmodell for ungdom og foreldre ti...
Article image

Brukerundersøkelse fra Trondheim kommune

I Trondheim kommune har "Tilrettelagt fritid" ansvar for å organisere kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med bistandsbehov over 18 år. En ny ...
Article image

Med kjepper i hjulene

Unge funksjonshemmede har utarbeidet en rapport om beskriver tilgang og tilgjengelighet til rehabiliteringstilbud for ungdom og unge voksne.
Article image

Aktiv omsorg - kompetanse og kompetansebehov

I denne rapporten presenteres en kartlegging av status, eksisterende tiltak, dagens utdanningstilbud og fremtidige behov for utvikling av et kompetans...
Article image

Aktivt liv med bruk av coaching

Hvordan kan en hjelpe inaktive mennesker med en nedsatt funksjonsnedsettelse til mer aktiv fritid? I en ny svensk metodebok presenteres en fremgangsmå...
Article image

Frivillige med utviklingshemning

Et prosjekt gjennomført i Danmark synliggjør erfaringer med å bruke lettere utviklingshemmede som frivillige besøksvenner.
Article image

Fra bruker til utøver

Samarbeidsprosjektet "Fra bruker til utøver" er et samarbeid mellom seks særforbund i Norges idrettsforbund som ønsker å sikre oppfølging inn i idrett...
Article image

Fra prosjekt til praksis

For å styrke fagfeltet ”støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse” gjennomførte Helsedirektoratet utviklingsprosjektet ”Fritid for alle” i tidsperio...
Article image

FysFunK

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), gjennomførte med støtte fra Helsedirektoratet prosjekt FysFunk. Hovedmålet var å sikr...
Article image

STØFRI

Prosjektet STØFRI ønsket å bidra til å skape økt aktivitet på fritiden for barn og unge med en funksjonsnedsettelse i kommunene, gjennom å styrke støt...
Article image

Barnas nasjonalpark

Valnesfjord helsesportsenter har gjennomført et pilotprosjekt som beskriver hvordan en kan sikre tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelse...
Article image

Velge sjøl

Barnehabilitering Østerlide ved Stavanger Universitetsykehus fikk i 2009 støtte til å gjennomføre et prosjekt hvor målsetningen har vært å øke fokus p...
Article image

Identitet, sjølvråderett og deltakelse

I voksenhabiliteringen ved Nordlandssykehuset i Bodø har det blitt gjennomført et ungdomsprosjekt med støtte fra Helsedirektoratet kalt ”Identitet, sj...
Omslaget til sluttrapporten til Rustet for fritid

Drømmenes mulighet, mulighetenes drøm

Prosjektet "Rustet for fritid" ble gjennomført i Kristiansand kommune for å implementere bruk av metoden Fritid med Bistand overfor rusavhenige under ...