Gjesteblogg 2012


 

Article image

Gjesteblogg 5/2012

Drop-In, En metode og et forskningsprosjekt

I denne artikkelen presenteres metoden Drop-In hvor målet er å gå fra bekymring til forandring gjennom veiledning av elever.
Article image

Gjesteblogg nr 4/2012

Støttekontakter som ressurs i demensomsorgen

Hvordan er det å være støttekontakt til personer med demens? Dette er et av flere spørsmål Aud Johannessen ønsket å finne svar på gjennom et studie kn...
Article image

Gjesteblogg nr 3/2012

Kva kan unge med Asperger syndrom læra oss om fritid?

Det ligg gjerne ein nyttetenking bak fritid for funksjonshemma. I arbeidet med masteroppgåve gjorde Inger Helen Midtgård nokre oppdagingar som gjer at...
Article image

Gjesteblogg nr 2/2012

Korsang for et bedre liv

Nyere forskning viser at sang har en rekke positive effekter som virker helsefremmende. Mer enn 200 000 nordmenn synger i kor. Korbevegelsen kan derme...
Article image

Gjesteblogg nr 1/2012

FmB - muligheter og begrensninger

Ingunn Torsrud gjør i denne bloggen nærmere rede for FmB som en ny vei i støttekontakttjenesten. Hun løfter frem mulighetene og hjelp til selvhjelp pe...