Stafettpinnen

Stafettpinnen er en serie som skal vise et godt eksempel eller en god ide fra en kommunes praksishverdag. 


Bildet viser overlevering av en stafettpinne

50. etappe

Aktivitetsbanken

Særforbundene i Norges idrettsforbund som har ansvar for golf, ski og orientering har utarbeidet en egen aktivitetsbank som kan benyttes av alle.
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

49. etappe

Aktivitetsguide

Oslo Idrettskrets ønsker å bidra til at flere barn og unge i lavinntektsfamilier blir rekruttert inn i idrettslagene. Bruk av aktivitetsguider har bli...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

48. etappe

Skravlekopp mot ensomhet

I stadig flere kafeer og på andre møteplasser dukker det opp noen grønne kopper hvor det står Skravlekopp. Velger du en slik kopp viser du andre i lok...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

47. etappe

Dagsturhytter

I Sogn og Fjordane etableres egne dagsturhytter i alle fylkets 26 kommuner. Fylkeskommunen er initiativtaker til lavterskelprosjektet som retter seg m...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

46. etappe

Naturlos

Mange mennesker ønsker å gå på tur sammen med andre. Det gir trygghet og sosialt samvær på en tur med felles mål.
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

45. etappe

Valnesfjord helsesportsenter har laget turguide

Valnesfjord Helsesportssenter ligger i et område med flotte turmuligheter. Nå har de laget en turguide som er tilgjengelig for alle.
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

44. etappe

Fritid med Bistand på flere språk

Sola kommune har utarbeidet brosjyrer om metoden Fritid med Bistand som retter seg til lærere og foreldre på flere språk.
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

43. etappe

Barnas Turlag

Turistforeningen har et mål om å etablere Barnas Turlag i alle landets kommuner.
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

42. etappe

Aktiv i Asker

Asker kommune er opptatt av at flest mulig barn og unge skal kunne delta i ulike fritidsaktiviteter. Løsningen ble web-appèn A!A.
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

41. etappe

Bli spisevenn

Mange ensomme eldre kunne ønske seg noen å spise sammen med. Denne utfordringen har Bergen kommune tatt gjennom å rekruttere frivillige som kan tenke ...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

40. etappe

Appen som kan redde liv

Mange ansatte og oppdragstakere innenfor støttekontakttjenesten deltar på aktiviteter utendørs og gjerne på områder som det ikke er så enkelt å inform...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

39. etappe

Søker etter støttekontakter på Facebook

Tilrettelagt fritid i Drammen kommune har gått nye veier i rekrutteringen av nye oppdragstakere til støttekontakttjenesten. Aktiv bruk av Facebook ble...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

38. etappe

Godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, kommune og en frivillig organisasjon

Etter et vellykket opphold på Beitostølen helsesportsenter, ønsket både barn og foreldre å fortsette den positive treningen. Hamar kommune ved "Tilret...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

37. etappe

Rutinebeskrivelse for etablering av grupper

​Integreringsseksjonen i Kongsberg kommune har etablert mange aktivitetsgrupper for barn, ungdom og voksne. For å kvalitetsikre dette arbeidet har de ...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

36. etappe

Aktiv sammen

Overvekt og inaktivitet er utfordringer som må møtes med ulike tiltak.
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

35. etappe

Styrker støttekontakttjenesten gjennom å etablere grupper

I voksenhabiliteringen i Horten kommune arbeides det aktivt med å utvikle gode støttekontakttjenester til unge voksne og voksne med en nedsatt funksjo...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

34. etappe

God og informativ nettside

Tysnes kommune i Hordaland arbeider aktivt for alle kommunens innbyggere skal få kunnskap om gode fritidstilbud. Samarbeidet med lag, foreninger og fr...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

33. etappe

Godt eksempel på brukermedvirkning

I Syddjurs kommune har en gruppe mennesker som deltok på fysioterapeutisk trening, startet sin egen forening. De ønsket seg flere aktiviteter enn stav...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

32. etappe

100-meterskogen i Kristiansand

Spesialsykehuset for rehabilitering ved Sørlandet sykehus og Midt-Agder friluftsråd har etablert et friluftsområde på Kongsgård som benyttes for pasie...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

31. etappe

Godt søkeverktøy etter fritidstilbud

I Stockholm ønsket en at alle barn og unge skal få mulighet til å prøve ulike fritidsaktiviteter. De har derfor utviklet et søkeverktøy som presentere...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

30. etappe

​Inkluderingsarbeid i idretten i Hordaland

På Idrettens Hus i Hordaland etablerte vi i 2011 en stilling på tvers av særkretsen til Norges Fotballforbund avd. Hordaland (NFF H) og Norges Håndbal...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

29. etappe

Et godt eksempel på deling av prosjekterfaringer

Evje og Hornnes kommune er en av flere kommuner som bruker frivillige i arbeidet med å integrere flyktninger som bosettes i kommunen. Prosjektet «Flyk...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

28. etappe

Styrker og videreutvikler tjenestetilbudet

Hol kommune har gjennom et prosjekt arbeidet for å utvikle gode og inkluderende fritidstilbud til barn, ungdom og unge voksne med personer med funksjo...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

27. etappe

Samarbeider med nabokommuner

Anette Jamvold og Sissel Høgberg Holvik arbeider i kommunene Birkenes og Grimstad. Som studenter på videreutdanningen «Organisering og veiledning av s...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

26. etappe

Arrangerer fritidsmesse i kommunen

Aktiv fritid i Kvinnherad kommune har arrangert Fritidsmesse to år på rad. Fritidsmessa er ein glimrande arena der frivillige lag, klubbar og organisa...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

25. etappe

Satser på truger

Gjøvik kommune ønsker å gi de som trenger det gode tjenestetilbud som gjør det mulig å være aktiv sammen med andre. Trugelaget er et eksempel på en av...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

24. etappe

Styrker støttekontakttjenesten

I denne stafettpinnen deler Bydel Gamle Oslo sine erfaringer fra arbeidet med å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten gjennom å implementere ...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

23. etappe

Fritid og folkehelse

Fauske kommune startet i januar opp prosjektet ”MAKS fritid” med et mål om å implementere bruk av metoden Fritid med Bistand i sitt folkehelsearbeid. ...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

22. etappe

Rehabilitering med fokus på fritid

”MOVE” er Tønsberg og Nøtterøy sitt lavterskeltilbud for unge rusavhengige som er motivert for endring. De har i dag 25 aktive deltakere i prosjektet ...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

21. etappe

Etablerer grupper etter ønsker og behov

Sola kommune har en startet opp et prosjekt for å kunne legge til rette for å etablere flere grupper i fritidskontakttjenesten.
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

20. etappe

Inkludering i fritidsorganisasjoner

Aktiv fritid i Asker kommune startet våren 2011 opp Flyt-prosjektet som retter seg mot unge under 25 år som står i fare for å bli eller er rusavhengig...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

19. etappe

Møteplass for støttekontakter

Eidsvoll kommune innførte våren 2011 et tilbud til sine støttekontakter som har fått navnet Caféprat.
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

18. etappe

Rekruttering av studenter

I Kongsvinger kommune har de gode erfaringer med å rekruttere oppdragstakere til støttekontakttjenesten gjennom aktiv markedsføring på Politihøgskolen...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

17. etappe

Leasingbiler tilgjenglig for støttekontakter

Elverum har en kreativ bruk av kommunens leasingbiler bidratt til å løse utfordringer knyttet til transport innenfor støttekontakttjenesten.
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

16. etappe

Kreativ og aktiv støttekontakt

I Stranda kommune har en engasjert og aktiv støttekontakt bidratt aktivt for å sikre mange en møteplass og et kafétilbud.
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

15. etappe

Fikk inspirasjon på nettverksamling

Jannicke Kristiansen fra Ålesund forteller at deltakelsen i nettverkssatsningen knyttet til støttekontakttjenesten har vært viktig for deres arbeid me...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

14. etappe

God organisering og gode arbeidsvilkår

Lisbeth Berg fra Nordreisa kommune forteller her om erfaringer med gruppeaktiviteter for barn med særlige behov.
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

13. etappe

Tar utgangspunkt i ønsker og interesse

Fra Bodø kommune kan vi lese om hvor viktig det er at en gjennom kartleggingen får kunnskap om en brukers behov og ønsker for å finne frem til det ret...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

12. etappe

Mat og prat

Stafettpinnen fra Trondheim kommune kommer fra kultur- og fritidskoordinator/fritidsveileder Frode Hansen. Han har fagbrev som filosof og kokk, og har...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

11. etappe

Gode erfaringer med aktivitetsgrupper

Askøy er en av over 60 kommunene som deltar i nettverksatsningen hvor målsetningen er å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten. De erfarer at ...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

10. etappe

Oppfølgning av støttekontaktene

Lindås kommune har god erfaring med å etablere ulike grupper og viser her noen eksempler på det.
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

9. etappe

Styrker det sosiale nettverket

Fra Kristiansund kommune kan vi lese en historie om å skape nettverk og vennskap.
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

8. etappe

Samarbeid rundt etablering av grupper

Ålesund kommune har som mål å kunne tilby en bedre støttekontakttjeneste ved bruk av aktivitetsgrupper og økt samarbeid med frivillige organisasjoner....
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

7. etappe

Grupper for ungdom i videregåande

Kvam herad er med i nettverket med kommunar frå Hordaland og Sogn og Fjordane. Gjennom nettverket har me fått inspirasjon til å finna alternative løys...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

6. etappe

Samarbeid rundt dansegruppe

Førde kommune vil trekke fram dansegruppa, fordi den er eit godt døme på korleis ein kan organisere ei aktivitetsgruppe, samt eit godt døme på eit til...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

5. etappe

Aktivitetsgruppe for utviklingshemmede

I Storfjord kommune ble det i 2008 startet en aktivitetsgruppe for å gi et skreddersydd fritidstilbud til noen brukere med utviklingshemming. Tilbudet...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

4. etappe

Kreativitet

Når kommunene tenker nytt, og legger til rett for at støttekontaktmidler kan bli brukt fleksibelt, er det mulig å få til gode tilbud som i utgangspunk...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

3. etappe

Støttekontakt for eldre

Hammerfest er neste kommune ut. Støttekontaktkoordinator Svein Georg Vaagland forteller her om hvor viktig den individuelle støttekontakten kan være f...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

2. etappe

Flere valgmuligheter

Alta kommune er opptatt av å styrke og videreutvikle sin støttekontakttjenesten. Det gir flere suksesshistorier.
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

1. etappe

Samarbeid med grønn omsorg

Stafettpinnen er en serie som skal vise et godt eksempel eller en god ide fra en kommunes praksishverdag. Stafetten starter i Sør-Varanger kommune.