På truger i bydel Gamle Oslo

Tips en venn Skriv ut
Truger er en spennende aktivitet og inspirert av Gjøvik kommune sin satsning på idretten inviterte Bydel Gamle Oslo hovedtreneren for trugelandslaget for utviklingshemmede slik at barn og unge i bydelen kunne prøve å gå på truger.

Gjennom samarbeidsprosjektet "Aktive muligheter" ønsker Asker, Drammen, Gjøvik og bydel Gamle Oslo å giIntroduserte truger i Oslo mennesker med utviklingshemninger muligheter til å kunne delta i selvvalgte fritidsaktiviteter. For å sikre dette legges det vekt på å gi alle støtte i sin inkluderingsprosess frem til deltakelse i ordinære fritidsorganisasjoner eller gjennom å etablere egne aktivitetsgrupper gjerne i samarbeid med f.eks.et idrettslag, kor, menighet eller en annen frivillig organisasjon.

Prosjektet er inne i en forprosjektfase, men oppmerksomheten rundt betydningen av å tilrettelegge for å sikre alle like muligheter for deltakelse gir allerede resultater. Flere mennesker med utviklingshemninger har allerede fått støtte i en prosess som har gitt dem muligheter til å delta i fritidsaktiviteter de selv har valg hvor de deltar sammen med andre som deler deres fritidsinteresse. I prosjektet tar kommunene i bruk metoden Fritid med Bistand som går ut på å hjelpe mennesker med ulike bistandsbehov inn i fritidsaktiviteter. Metoden bygger på et mestringsperspektiv, med vekt på den enkeltes ønsker, behov og drømmer.

Prosjektet har utviklingshemmede som en målgruppe, men i praksis bidrar prosjektet til å sette fokus på hvordan en kan tilrettelegge fritid for alle med bistandsbehov.

Aftenposten deltok når truger ble introdusert som en aktivitet i bydel Gamle Oslo denne uken. Filmen de laget kan du se her.

Av Anders Midtsundstad