Annet


Ingressbilde til artikkel om brukerhåndbok. Gult rektangel med ordet "Brukerhåndbok".

Brukerhåndboken

Det har lenge vært arbeidet med å utvikle et arbeidsverktøy for ansatte som har ansvar for å administrere støttekontakttjenesten. Nå er den her. Vi hå...
Illustrasjon som viser en tegning av to barn som har fått munnen malt over med svart

FNs barnekonvensjon

Med rett til å bli hørt

Norge må levere rapporter til FNs barnekomité med jevne mellomrom. Slik overvåker komiteen at alle land oppfyller FNs barnekonvensjon. Norge leverte s...
Tre polaroidbilder av barn engasjert i ulike fritidsaktivteter

Fritidserklæringen – en felles innsats for fritidsaktivitet til alle barn

Staten, kommunene og frivilligheten går nå sammen om en felles innsats for at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, ska...
Skjermbilde fra Youtube av Fritid for alle filmen

Filmen om Fritid for alle

Sosial- og helsedirektoratet etablerte i 2007 et faglig knutepunkt for feltet "Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse".
Bilde av omslaget til Aktiv Ung konferansemagasin 2016

"Utstyrt for fremtiden?" 4.- 5.februar 2016

Nytt konferansemagasin!

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerte 4. og 5. februar 2016 sin årskonferanse på Union Scene i Drammen. He...
Bilde av heftet Ulike fritidsaktiviteter

Aktivitetsvelgeren "Ulike fritidsaktiviteter"

Brosjyren presenterer over hundre fritidsaktiviteter og er et viktig verktøy i kartleggingen for å hjelpe barn, ungdom og voksne til finne en selvvalg...
Bilde av forsiden på bladet Utvikling

Magasinet Utvikling

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) utgir bladet UTVIKLING fire ganger årlig.
Article image

Mitt hjem - Mitt arbeid

Prosjektet «Mitt hjem – Min arbeidsplass» handler om utfordringer med å motta hjelp hjemme og å gi hjelp i private hjem for mennesker med utviklingshe...
Article image

Støttekontakt i 13 år

Tor Røkkum har i 13 år vært engasjert som støttekontakt for flere brukere. I en reportasje i bladet "Vi over 60" forteller han om de ukentlige positiv...
Article image

Å være sammen

Opplysningsfilmen "Å være sammen" er utviklet av engasjerte oppdragstakere innenfor støttekontakttjenesten i samarbeid med kommunene i Sør- Rogaland o...
Article image

Deltagelses- og opplevelsesplaner

Nytt verktøy for kvalitetssikring i forhold til voksne med multifunksjonshemning eller dyp utviklingshemning.
Article image

Film om treningskontaktordningen

Hordaland idrettskrets har med midler fra Helsedirektoratet utarbeidet en informasjonsfilm om ordningen treningskontakt hvor flere oppdragstakere og b...
Article image

Ny opplæringspakke

Den nettbaserte informasjons- og opplæringsressurs: www.fritidmedmening.no er utviklet for å gi kommuner og frivillige organsiasjoner et verktøy i arb...
Article image

Gir drømmene liv

I det danske tidsskriftet Social Fokus presenteres erfaringene fra prosjektet ”Min Fritid” som bygger på bruk av metoden FmB.
Article image

Politiattest for oppdragstakere

Helse- og omsorgsdepartementet legger vekt på at kravet om politiattester gjelder alle tilfeller hvor personell skal yte tjenester overfor barn eller ...
Article image

Kulturplan for utviklingshemmede

Bergen kommune har laget en kulturplan for mennesker med utviklingshemming.
Article image

"Klart det går.."

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) har utarbeida kursopplegget "Klart det går..". Målgruppen er voksne som har ansvar for barn med funksjonsnedsettelse...
Omslaget til boka Støtte og kontakt

Støtte & kontakt – Fra isolasjon til relasjon

Dette heftet beskriver prosessen i støttekontaktarbeidet. Forfatterne tar utgangspunkt i voksenpsykiatrisk arbeid, men er relevant overfor alle bruker...
Article image

Sammen om det gode liv

KS har laget en veileder som synliggjør hvordan en kommune i samarbeid med frivillig sektor kan utvikle en lokal frivillighetspolitikk.
Deltakere på tur- og treningskompiskurs. Jubel ved frisbeegolfkurven.

Materiell for opplæring og veiledning av støttekontakter.

Bli støttekontakt

Flermedieopplegget Bli støttekontakt ble utviklet av Norsk Fjernundervisning (NFU) for Sosialdepartementet i 1991. Det består av tre hefter samt en DV...