Artikler/Paper


Article image

Rullestolhåndball for alle

Marit Kollstad, Anne-Stine Dolva, Bjarne Dybvik og Astrid Smedsrud Johansen ved Høgskolen i Lillehammer har skrevet en artikkel hvor de beskriver rull...
stttekontakt-i-demensomsorgen-[1]

Viktige støttespillere - stort oppfølgningsbehov

Støttekontakter innenfor demensomsorgen etterlyser veiledning og undervisning. Dette kommer frem i en forskningsartikkel skrevet på bakgrunn av en for...
Article image

Utviklingshemning ingen hindring

Nikolaj er speider. Han har Down syndrom og går til daglig i en spesialskole i Danmark, men i speideren er han bare en i flokken.
Article image

Prosjekt vennenettverk

Et samarbeid mellom Høgskolen i Bergen og Fana botjeneste har satt fokus på utviklingen av sosialt fellesskap for mennesker med lett utviklingshemning...
sosial[1]

Gir drømmene liv

I det danske tidsskriftet Social Fokus presenteres erfaringene fra prosjektet ”Min Fritid” som bygger på bruk av metoden FmB.
Article image

Hva sier de unge sjøl om fritidsaktiviteter?

I prosjektet ”Velge sjøl!” som vi tidligere har omtalt ble det gjennomført spørreundersøkelse blant unge med cerebral parese om fritidsaktiviteter. Re...
Article image

Skaper store verdier

Statistisk sentralbyrå har utarbeidet et satellittregnskap for frivillig sektor som tallfester verdiskapingen og sysselsettingen i sektoren.
Article image

Et idrettsforbund for alle

Hvordan har det gått etter at at Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund ble nedlagt for to år siden?
Article image

Å lykkes i sosiale relasjoner

Trenger sosialarbeiderutdanningene økt oppmerksomhet om hva som kan sikre flere mennesker med ulike bistandsbehov en meningsfull fritid?
Article image

Leisure organisations are willing and able.

I de nordiske land legges det vekt på å tilrettelegge for alle på kultur- og fritidsarenaen. Mulighetene for å sikre dette krever et samarbeid med fri...
Article image

Aktivitetsbasert avlastning

Lindås kommune har etablert eit spennande avlastingstilbod kalla aktivitetsbasert avlasting. Her kan du lese meir om tilbodet som nyleg vart presenter...
Article image

Funksjonshemmede og scenekunst

Tone Pernille Østern er opptatt av å jobbe for en destabilisering av alle stereotypier som eksisterer om funksjonshemmede. Hun peker i denne sammenhen...
Article image

Støttekontakt og besøkshjem

I denne artikkelen synliggjør Elisabeth Larsen erfaringer som bygger på en foreldreundersøkelse som er gjennomført i forbindelse med hennes doktorgrad...
Article image

Støttekontakt – ikke så nøye?

Advokat Petter Kramås erfarer at mange kommuner ønsker å redusere eller kutte støttekontakttilbudet overfor utviklingshemmede.
Article image

Fra fritidsdrøm til virkelighet

I tidsskriftet "Samfunn for alle" ble arbeidsmetoden Fritid med bistand presentert.
Article image

Aktivitet og deltakelse

I denne fagartikkelen settes det fokus på viktigheten av å utvikle tjenester som fremmer sosial inkludering i de nye arbeids- og velferdskontorene.
Article image

Fra fritid til arbeid

Tina Hjelmeland i Fritid med Bistand i Kristiansand har skrevet en fagartikkel hvor hun viser betydningen av fritidsaktivitet som et viktig ledd på ve...
Article image

Fritidsorganisasjoner kan og vil

Her presenteres erfaringer med å tilby individuelle fritidstilbud i samarbeid med frivillige organisasjoner.
Article image

Gode hjelpere

I denne fagartikkelen setter forfatteren Kristin Soldal søkelys på hva man kan vente av støttekontakten, og hva som skal til for at tiltaket skal bli ...