Erfaringer fra andre land


Bilde av to som danser rullestoldans

Danske kommuner må dekke tjenestemottakere sine utgifter

Kommunernes Landsforening (KL) i Danmark har innstrammet en praksis som gjør at danske kommunene ikke kan kreve betaling fra brukere for å dekke tjene...
Skjermbilde av nettsiden til Fritidsförbundet.se

Fritidsförbundet för barn og unge med funktionsvariationer

Flere svenske ungdomsforeninger som arbeider for å etablere møteplasser for unge med funksjonsnedsettelser startet i 2015 et eget forbund. De ønsker p...
 

Aktiv fritid for alle - Danmark

Torsdag 24. april arrangerte Danmark sin fyrste nasjonale «Aktiv fritid for alle» nettverksamling. Den blei skipa på Handicapidrættens Vitencenter i R...
 

FOMS

FOMS en viktig ideell yrkes- og interesseorganisasjon i Sverige for ansatte som arbeider med å tilrettelegge fritid for mennesker med en nedsatt funks...
 

Ledsageordningen i Århus kommune

Den overordnede målsetningen med ledsageordningen i Danmark er å øke mulighetene for et normalt liv og sikre deltakelse i samfunnet.
 

Støttekontakt på dansk

Det finnes ingen støttekontaktordning i Danmark, slik vi kjenner den i Norge. Her beskrives tjenestetilbudet som de tilbyr.
 

Støttekontakt på svensk

Her gis en oversikt over de svenske tjenestene kontaktperson/-familj, ledsagerservice og kontaktperson som er lovhjemlet i ulike lover.