Gjesteblogg 2010


 

Article image

Gjesteblogg nr 18/2010

Betydningen av fysisk aktivitet for voksne og eldre

Uavhengig av alder får man effekt av regelmessig fysisk aktivitet. Et liv med daglige aktivitetsdoser gir helsegevinster, øker fysisk form og mestring...
Article image

Gjesteblogg nr 17/2010

Kan Fritid med Bistand brukes som verktøy på arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede?

Vernepleier Linda Strand reflekterer i denne bloggen hvordan et dagsenter i samarbeid med andre, kan ta i bruk av metoden Fritid med Bistand overfor p...
Article image

Gjesteblogg nr 16/2010

Erfaringer fra Ungdomsprosjektet 2009 "Velge sjøl - Fritidsaktiviteter og Fysioterapi"

I denne bloggen presenteres erfaringer fra Ungdomsprosjekt ”Velge sjøl” som ble gjennomført i 2009 ved Stavanger Universitetssjukehus. Informasjon om ...
Article image

Gjesteblogg nr 15/2010

Aktivitetsgledens kraft!

Aktivitetsgledens kraft skaper positiv energi og bringer frem uante muligheter i forhold til hva man trodde var mulig å oppnå.
Article image

Gjesteblogg nr 14/2010

Sosial kapital - viktig begrep i tiltaksutviklingen for utviklingshemmede

Om sosial kapitalbygging skal få økt oppmerksomhet i sosialfaglig arbeid, er det behov for økt oppmerksomhet rundt metodiske tilnærminger som nettverk...
Article image

Gjesteblogg nr 13/2010

Fritid med bistand - en metode for å forebygge at unge dropper ut av skolen?

Målfrid Horne er student på videreutdanningen ”Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige. Hun reflekterer i denne bloggen...
Article image

Gjesteblogg nr 12/2010

FmB ved LAR-Åsane. Fritid, miljøtiltak, bonding og bridging

I Åsane bydel i Bergen tilbys LAR-brukere et tilbud hvor metoden Fritid med Bistand brukes. Erfaringene så langt presenteres her.
Article image

Gjesteblogg nr 11/2010

Fritid for alle - men ikke for rusmiddelavhengige?

Rehabiliteringsarbeidet overfor rusavhengige har mange brikker. Fastlege Dagfinn Haarr mener fritid, kultur og nettverk ofte ikke får den oppmerksomhe...
Article image

Gjesteblogg nr 10/2010

Barn med tydelige ønsker for deltakelsen i aktivitet!

Barn med fysiske funksjonsnedsettelser ønsker seg deltakelse i fritidsaktiviteter som andre jevnaldrende. Flere av barna og familiene peker på støttek...
Article image

Gjesteblogg nr 9/2010

Fritida - normaliseringens taper?

Professor Jan Tøssebro reflekterer her rundt fritidstilbudet til utviklingshemmede med bakgrunn i sin forskning. Han etterlyser større ambisjoner på f...
Article image

Gjesteblogg nr 8/2010

Ikke drep fritiden!

Effektene av en aktiv fritid vil bidra til større inkludering på alle samfunnsområder. Dette er noe av det Mads Andreassen skriver i en ny blogg.
Article image

Gjesteblogg nr 7/2010

Kan frivilligsentraler ha nytte av Fritid med Bistand som arbeidsmetode?

Frode Kleveland Baardsen reflekterer i denne bloggen over om en tilpasset Fritid med Bistand-modell kan brukes som en arbeidsmetode også for landets 3...
Article image

Gjesteblogg nr 6/2010

Fritid og fritidens betydning

Førsteamanuensis Reidar Säfvenbom reflekterer i denne gjestebloggen rundt begrepet fritid. Noen forbinder fri tid med det gode liv, mens andre først o...
Article image

Gjesteblogg nr 5/2010

Fattige barn skal også kunne delta

Instituttsjef Tone Fløtten i Fafo, stiller i denne gjestebloggen blant annet spørsmålet om hva som kan gjøres for å bedre situasjonen for barn som vok...
Article image

Gjesteblogg nr 4/2010

Kirken i velferdssamfunnet

Jeg ønsker meg en kirke som sender sine medlemmer ut i verden til sosial innsats for andre og som oppfordrer til samarbeidsprosjekter for å redde velf...
Article image

Gjesteblogg nr 3/2010

Fritid med bistand i et Utekontaktperspektiv

Senter for rusforebygging i Drammen kommune har i flere år benyttet metoden Fritid med bistand i oppsøkende utekontaktarbeid. I denne gjestebloggen sy...
Bilde av Elisabeth Valmyr Bania

Gjesteblogg nr 2/2010

Velferdssamfunnets fremvekst og utvikling

Elisabeth Valmyr Bania har blitt spurt om å komme med et innspill i forhold til fremveksten av det norske velferdssamfunnet. Det har hun gjort ut fra ...
Article image

Gjesteblogg nr 1/2010

Fysisk aktivitet på fritida - for alle?

Hvilke faktorer påvirker fysisk aktivitetsnivå og deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse på fritiden? Martin Sæbu forsøker å gi et svar på d...